کلیدواژه‌ها = وحدت اسلامی
1. دیالکتیک امت و ملّت در آراء امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، پاییز 1389، صفحه 131-148

محمدعلی قاسمی


2. مفهوم انسجام اسلامی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 37، پاییز 1386، صفحه 507-528

داود غرایاق‏زندی