کلیدواژه‌ها = پلیس
تحول کارکردهای پلیس در پرتو نظریه‏ های امنیت خرد

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 7-27

داود غرایاق زندی


پلیس و آموزش حقوق شهروندی

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 47-71

ناصر علیدوستی


بزه¬های سازمان‏ یافته، امنیت و پلیس

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 73-105

حسن عالی‏پور


پلیس و جامعۀ متنوع

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 107-123

محمدعلی قاسمی


جهانی‏ شدن، امنیت و پلیس

دوره 12، شماره 44، شهریور 1388، صفحه 123-149

محمود یزدان‏‌فام