موضوعات = مطالعات ایران
تعداد مقالات: 133
77. بودجه‌ریزی عملیاتی و مقبولیت دولت

دوره 9، شماره 32، تابستان 1385، صفحه 297-318

محمد خضری


78. ژئوپولیتیک انتقال گاز ایران به هند؛ فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 9، شماره 31، بهار 1385، صفحه 99-120

مراد کاویانی‌راد


80. الگوی نظری تحول انقلابی در ایران

دوره 8، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 531-562

محمد شفیعی‌فر


81. مناسبات هیدروپولیتیک ایران و افغانستان

دوره 8، شماره 28، تابستان 1384، صفحه 337-358

مراد کاویانی‌راد


83. بنیادهای جغرافیایی فرهنگ ایرانی

دوره 8، شماره 27، بهار 1384، صفحه 81-103

مراد کاویانی‌راد


84. عربستان سعودی و سیستم جدید قدرت در خلیج‌فارس

دوره 7، شماره 25، پاییز 1383، صفحه 551-573

شهروز ابراهیمی


85. منطقه‌گرایی، ایران و آسیای مرکزی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1383، صفحه 501-523

ادموند هرتسیگ؛ محمدعلی قاسمی


86. تحلیل تکوین‌گرایانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 23، بهار 1383، صفحه 71-88

رحمن قهرمان‌پور


87. اقلیت‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 22، زمستان 1382، صفحه 853-875

محمدعلی قاسمی


89. هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران معاصر

دوره 6، شماره 21، پاییز 1382، صفحه 619-649

مقصود رنجبر


90. جنبش‌های اجتماعی در ایران؛ زمینه‌ها و چالش‌ها

دوره 6، شماره 21، پاییز 1382، صفحه 643-662

جمال شفیعی


91. عراق جدید و تهدید منزلت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 20، تابستان 1382، صفحه 429-453

فرزاد پورسعید


92. برابری مدنی و تکوین پویش ملت‌سازی در ایران

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 103-117

فرزاد پورسعید


93. دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران*

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 119-141

تدا اسکاچپول؛ محمدتقی دلفروز


94. دفاعی‌ ـ امنیتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

دوره 5، شماره 17.18، زمستان 1381، صفحه 711-720

مرادعلی‌ صدوقی‌


96. آیا ابهام‌ در روابط‌ ایران‌ و آمریکا پایان‌ می‌یابد؟

دوره 5، شماره 17.18، زمستان 1381، صفحه 721-727

دانیل‌ ‌ بورمبرگ؛ نادر پورآخوندی‌


97. نهادهای‌عمومی‌ و نقش‌ آنها در ثبات‌اجتماعی‌ کشور

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 409-422

سیدرضا شاکری‌


98. جهت‌گیری‌های‌ سیاست‌ خارجی‌ ایران‌ (1997ـ1975)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 443-462

حسین‌ علیپور؛ هومن‌ صدری‌


100. نیروهای‌ مذهبی‌ در ایران‌ قرن‌ بیستم‌

دوره 5، شماره 15، بهار 1381، صفحه 109-122

حامد الگار