جهانی‌ شدن‌ اقتصاد؛ تهدید یا فرصت‌؟

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مطالعات‌ امنیت‌ می‌تواند به‌ منزله‌ مطالعه‌ تهدید، استفاده‌ و کنترل‌ نیروی‌ نظام‌ تعریف‌ شود،شرایطی‌ که‌ استفاده‌ از زور را محتمل‌تر می‌سازد، راههایی‌ که‌ استفاده‌ از زور بر افراد، دولتها وجوامع‌ اثر می‌گذارد و سیاستهای‌ خاصی‌ که‌ دولتها بر حسب‌ آمادگی‌ برای‌ ممانعت‌ از درگیر شدن‌در جنگ‌ می‌پذیرند و جستجو می‌نمایند. این‌ تعریف‌ مبتنی‌ بر فهم‌ سنتی‌ از امنیت‌ است‌؛ در دیدگاه‌سنتی‌ منظور از «امنیت‌»، امنیت‌ دولت‌ بود که‌ قدرت‌ نظامی‌ دولتهای‌ دیگر تهدیدگر آن‌ به‌ شمارمی‌رفتند و از طرف‌ دیگر قدرت‌ نظامی‌ دولت‌ تهدید شده‌ به‌ دفاع‌ از آن‌ می‌پرداخت‌. هدف‌ این‌نوشتار شناخت‌ محدودیتهای‌ فهمی‌ از امنیت‌ است‌ که‌ مطالعات‌ استراتژیک‌ آن‌ را ترویج‌ می‌کند.تعریف‌ والت‌ از مطالعات‌ امنیتی‌ که‌ در قالب‌ این‌ فهم‌ قرار دارد، در واقع‌ بخشی‌ از دفاع‌ او از سنت‌مطالعات‌ راهبردی‌ در برابر فرهنگواره‌ای 1 است‌ که‌ این‌ اندیشه‌ آن‌ را پدید آورده‌ است‌.

موضوعات