جامعه مدنی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 الف-تولد مجدد یک عقیده  گارتون‏اَش مسلما یکی از زیرک‏ترین و باهوش‏ترین افرادی است که موفق به درک منطق حوادث در اروپای شرقی در طول سالهای دهه 1980گردیده است.همچنین او در مقام مفسر و شارح وقایعی که معمولا در تاریخ بشریت، مشاهده و ادارک آنها مشکل است، قادر گردید به‏طور دقیق به تصویر محوری ظریفی، اشاره کند که از طرق پیچیده و چند وجهی هم برای برانگیختن و هم برای معقول و قانونی جلوه دادن مبارزه جهت آزادی و دموکراسی از جانب مردم اروپای شرقی عمل می‏کرده‏ اند.

موضوعات