تروریسم و جرایم سازمان‌یافته؛ مطالعه‎ موردی پ.ک.ک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

پایان جنگ سرد و خاتمۀ حمایت ابرقدرت‌ها از گروه‎های مخالف یکدیگر، جهانی‏شدن، آغاز مبارزۀ بین‎المللی علیه ترویسم پس از 11 سپتامبر و کاهش حمایت علنی دولت‌ها از گروه‌های تروریستی و.. موجب روی آوردن سازمان‎های تروریستی به فعالیت‎های مافیایی برای دستیابی به منابع مالی جدید شد. نتیجه آن، ایجاد سازمان‏های ترکیبی یا همدستی دو نوع سازمان مافیایی و تروریستی بوده است. در این مقاله پس از ارائه بحثی تحلیل در باب این موضوع، مورد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) بررسی می‏شود. پ.ک.ک از اوایل دهۀ 1990 ابتدا به‏صورت همدستی با سازمان‏های مافیایی و سپس با دخالت مستقیم در این قبیل فعالیت‌ها، در مسیر پیوند با جرایم سازمان‎یافته گام برداشته است. این پیوند به تداوم حیات تروریسم کمک می‎کند و باید در استراتژی‎های مهار تروریسم در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات