نویسنده = بهاره حیدری
تعداد مقالات: 1
1. نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی

دوره 20، شماره 76، تابستان 1396، صفحه 155-178

سید موسی کاظمی نائینی؛ حسین آل کجباف؛ بهاره حیدری