کلیدواژه‌ها = عراق
استقلال‏ خواهی کردی در عراق: تحلیل ساختاری و سناریوها

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 185-212

علیرضا خسروی؛ علی ‏اکبر اسدی


تحلیل نهادی دولت‌های ورشکسته در خاورمیانه

دوره 21، شماره 80، شهریور 1397، صفحه 135-158

سعید عطار؛ آرش سعیدی راد؛ الهام رسولی ثانی آبادی


سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

دوره 13، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 95-122

سیدباقر سیدنژاد


چشم‌انداز مناسبات نظامی- امنیتی عراق و آمریکا

دوره 13، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 151-176

محمود یزدان‏‌فام


ایران و ایالات متحده آمریکا: دستور کاری برای همکاری

دوره 3، شماره 7.8، شهریور 1379، صفحه 85-96

آنتونی اچ. کردزمن؛ میرقاسم بنی‏ هاشمی