کلیدواژه‌ها = امام خمینی(ره)
تعداد مقالات: 9
2. مرجع امنیت در کنش گفتاری امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، پاییز 1389، صفحه 29-54

فرزاد پورسعید


3. ابعاد امنیت در اندیشه و آراء امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، پاییز 1389، صفحه 55-82

فرهاد درویشی


4. تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 13، شماره 49، پاییز 1389، صفحه 83-110

علی کریمی مله؛ اکبر بابایی؛ کاوه امیرخانی


6. دیالکتیک امت و ملّت در آراء امام خمینی(ره)

دوره 13، شماره 49، پاییز 1389، صفحه 131-148

محمدعلی قاسمی


8. شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1384، صفحه 765-788

علی کریمی ‌مله