دکترین، سیاست و استراتژی؛ نسبت‏ سنجی نظری و مفهومی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در محافل سیاسی و عمومی و حتی در اغلب موارد در محافل علمی، مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی را گاه چنان متداخل و با معانی مشابه به کار می‏گیرند که تشخیص مرزهای نظری و مفهومی آنها مشکل می‏شود. در این مقاله، ضمن بررسی ارتباط مفاهیم دکترین، سیاست و استراتژی با مفهوم امنیت، به بررسی زمینه‏های تداخل و ابهام میان این مفاهیم پرداخته می‏شود و تلاش برای تعیین مرزهای نظری و مفهومی میان آنها در دستور کار قرار می‏گیرد. بدین منظور، ابتدا به تلاش‏های صورت‏گرفته برای ابهام‏زدایی از مفهوم امنیت به عنوان بستر نظری بحث اشاره می‏شود، سپس مرزهای نظری میان دکترین، سیاست و استراتژی بر اساس دیدگاه‏های مختلف بررسی شده و در پایان نیز مرزهای مفهومی آنها مورد بازبینی قرار می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Doctrin, Policy and Strategy; Theoretical and Conceptual Comparability

نویسنده [English]

  • Reza Khalili
چکیده [English]

In Public and Political Circles and even in most scientific debates, sometimes the concepts of doctrines, policy and strategy have been applied so intertwined and with close meanings that distinguishing between their conceptual and theoretical boundaries have become a foundamental problem. In fact, theoretical and conceptual interference and ambiguity between doctrine, policy and strategy is a considerable scientific issue that must be taken into account In this article, while establishing a connection between these concepts and the concept of security, there is an attempts toward designing a theoretical boundaries between them. Accordingly, the auther triees to reassess the assumptions regarding ambiguity of security concept and interference of boundaries of security studies. In this basis, it can be said that security is a theoretical context and denomination of doctrine, policy and strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Doctrine
  • Policy
  • strategy
  • Security Studies