درباره نشریه

درباره مجله

صاحب امتیاز: پژوهشکده مطالعات راهبردی

فصلنامه مطالعات راهبردی از آغاز تا کنون، به طور منظم انتشار یافته و از شماره 46(زمستان 1388)، موفق به اخذ درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده است. از این تعداد، 32 شماره به صورت ویژه‏نامه به چاپ رسیده که از مهم‏ترین آنها می‏‏توان به ویژه‏‌نامه‌‏های «جهانی‌‏‏شدن»، «ایمان و ایمنی»، «11 سپتامبر»، «روش و نظریه در مطالعات استراتژیک»، «امنیت نرم»، «امنیت انسانی در غرب آسیا»، «پلیس، امنیت و چشم‏‌انداز 1404»، «سازمان‌‏های اطلاعاتی اطلاعاتی»، «انتخابات»، «مردم‏سالاری دینی»، «برجام»، «تروریسم و افراط‏گرایی در غرب آسیا»، «عربستان سعودی»، «عدالت و امنیت ملی» و «تحولات عربی» اشاره کرد.