«فراخوان دریافت مقالات پژوهشی»

فصلنامه مطالعات راهبردی در نظر دارد در شماره‌های آتی، موضوعات زیر را برای انتشار در اولویت قرار دهد. از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می‎شود مقالات خود را در محورهای زیر از طریق سامانه فصلنامه، ارسال فرمایند.

  • معنا و مفهوم امنیت در آرا و اندیشه‌های فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ دوره اسلامی- ایرانی
  • معنا و مفهوم امنیت در متون بزرگ اسلامی و ایرانی
  • سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران
  • تحلیل محتوای محصولات پژوهشکده مطالعات راهبردی
  • تاریخ مطالعات راهبردی و امنیتی در ایران