تغییرات سیاست خارجی آمریکا و تحولات خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بحران مالی و اقتصادی 2008 آمریکا، به رغم سپری‌شدن نسبی، پیامدهای گسترده‌ای برای این کشور و نظام اقتصاد جهانی داشته است. در این مقاله نشان داده می‌شود که این بحران با آشکارکردن و همچنین تشدید روند تضعیف عناصر قدرت ملی آمریکا و تقویت قدرت بازیگران جدید بین‌المللی و در نهایت، تغییر در ساختار نظام اقتصاد جهانی، نقش مهمی در تغییرات به وجود آمده در سیاست خارجی آمریکا در سال‌های اخیر داشته است. یکی از این تغییرات، کاهش اهمیت خاورمیانه برای این کشور نسبت به گذشته بوده است. این کاهش اهمیت و تمایل به عدم مداخله، موجب اتخاذ سیاست توازن منطقه‌ای توسط این کشور و بازگذاشتن دست متحدان در خاورمیانه شد که این امر نیز در نهایت، نتیجه‌ای جز تقویت افراطی‌گری و تروریسم در منطقه نداشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات