ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده

استفاده کشورها از فناوری‌های الکترونیکی برای جاسوسی، پدیده‌ای نوظهور است. هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به پهپاد یکی از این فناوری‌های نوظهورهستند که بیشترین استفاده را در این زمینه داشته‌اند. ایالات متحده، در سال‌های اخیر به دفعات از این فناوری برای جاسوسی در حریم هوایی ایران استفاده کرده است. صرف نظر از میزان موفقیت آمریکا در دستیابی به اهداف خود و واکنش‌های به موقع و مؤثر ایران، ارسال پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران با برخی قواعد عام و خاص حقوق بین‌الملل در تعارض است. از جمله این قواعد می‌توان به اصل منع مداخله در امور داخلی و ممنوعیت جاسوسی در قلمرو هوایی اشاره نمود. نقض این قواعد از سوی آمریکا می‌تواند موجب مسؤولیت بین‌المللی این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران گردد.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات