ریشه‌های تکثر گفتمان هویت بین‌المللی در سیاست خارجی چین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

این نوشتار با برجسته‌کردن اهمیت تنوع الگوهای رفتاری چین در موضوعات مختلف بین‌المللی و توجه به این مفروض که گفتمان‌های متکثر هویت بین‌المللی در این موضوعات نقشی اساسی دارند، به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که چرا سیاست خارجی چین با روندی متکثر در عرصه گفتمان‌های هویت بین‌المللی مواجه بوده است؟ به همین منظور، به عواملی چون اصلاحات اقتصادی، تمایلات رهبران، تغییرات اجتماعی، ناسیونالیسم و هنجارهای سیاست خارجی در سطح داخلی و دگردیسی در هنجارهای بین‌المللی و چالش‌های ژئوپلتیک در سطح خارجی به عنوان مؤلفه‌های تأثیرگذار بر تکثر گفتمان‌های هویت‌های بین‌المللی چین اشاره می‌شود. در این رابطه، بررسی نظری نسبت هویت و منافع در سیاست خارجی، برشمردن گفتمان‌های هویتی متکثر در سیاست خارجی چین و تبیین دلایل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر این تکثر هویتی، محورهای اصلی مورد بحث در این مقاله است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Sources of Pluralistic International Identity Discourse in Foreign Policy of China

نویسنده [English]

  • Fariborz Arghavan Pirsalaami
چکیده [English]

 Highlighting the significance of various patterns of the China behavior in different fields and with due attention to the fact that pluralistic international identity discourses have a crucial role to play, the author would like to answer the following question: why China faces different international identity discourses in its foreign policy? And in answering the question, he points out that there are effective elements that contribute emergence of such a situation and those elements are as follows: economic reforms, the leaders’ tendencies, social changes, nationalism, foreign policy norms, changes in international norms and geo-political challenges. Thus the author explains theoretical and practical aspects of the issue and focuses on some main elements like the relationship between identity and interests, the existing identity discourse in China and illustration of efficient internal and external causes with regard to this plural identity discourse.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • Foreign Policy
  • International Identity
  • Localization
  • Globalism