فرآیند جهانی‌ شدن‌ و فراگشت‌ جامعه‌ ایرانی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

زمینه‌ تاثیرات‌ و بازتابهای‌ احتمالی‌ چنین‌ پدیده‌ غبارآلوده‌ وناشناخته‌ای‌ بر مناسبات‌ و شؤون‌ مختلف‌ جامعه‌ ایرانی‌، یارای‌ مناقشه‌ای‌ جدی‌ را دارد. در هرفرض‌ و از نظرگاهی‌ کلی‌، سؤالات‌ اساسی‌ای‌ که‌ جامعه‌ امروز ما در مواجه‌ با پدیده‌ جهانی‌ شدن‌می‌باید بدان‌ پاسخ‌ دهد، عبارتند از: در شرایطی‌ چنین‌ پیچیده‌ و ناسازه‌گون‌، جامعه‌ ایرانی‌ چه‌ باید(و چه‌ نباید) بکند؟ در وضعیتی‌ که‌ مرزها شیشه‌ای‌ شده‌اند و از ورای‌ آنان‌ فرهنگهای‌ سایر ملل‌ به‌گونه‌ای‌ موازی‌ دیده‌ می‌شوند و اصالت‌، استقلال‌ و زلالی‌ فرهنگهای‌ بومی‌، به‌ مخاطره‌ افتاده‌ است‌،آیا جامعه‌ ایرانی‌ می‌تواند به‌ دور خود دیواری‌ به‌ بلندای‌ دیوار چین‌ کشیده‌ و از فرآیندهمسان‌سازی‌ 2 و ناهمگون‌سازی 3 و یا خردکردن‌ هویتها 4 که‌ در متن‌ و بطن‌ «جهانی‌ شدن‌» نهفته‌است‌

موضوعات