جهانی‌ شدن‌ اقتصاد؛ تهدید یا فرصت‌؟

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

مطالعات‌ امنیت‌ می‌تواند به‌ منزله‌ مطالعه‌ تهدید، استفاده‌ و کنترل‌ نیروی‌ نظام‌ تعریف‌ شود، شرایطی‌ که‌ استفاده‌ از زور را محتمل‌تر می‌سازد، راه هایی‌ که‌ استفاده‌ از زور بر افراد، دولت ها وجوامع‌ اثر می‌گذارد و سیاست های‌ خاصی‌ که‌ دولت ها بر حسب‌ آمادگی‌ برای‌ ممانعت‌ از درگیر شدن‌در جنگ‌ می‌پذیرند و جستجو می‌نمایند. این‌ تعریف‌ مبتنی‌ بر فهم‌ سنتی‌ از امنیت‌ است‌؛ در دیدگاه‌سنتی‌ منظور از «امنیت‌»، امنیت‌ دولت‌ بود که‌ قدرت‌ نظامی‌ دولت های‌ دیگر تهدیدگر آن‌ به‌ شمار می‌رفتند و از طرف‌ دیگر قدرت‌ نظامی‌ دولت‌ تهدید شده‌ به‌ دفاع‌ از آن‌ می‌پرداخت‌. هدف‌ این‌نوشتار شناخت‌ محدودیت های‌ فهمی‌ از امنیت‌ است‌ که‌ مطالعات‌ استراتژیک‌ آن‌ را ترویج‌ می‌کند.تعریف‌ والت‌ از مطالعات‌ امنیتی‌ که‌ در قالب‌ این‌ فهم‌ قرار دارد، در واقع‌ بخشی‌ از دفاع‌ او از سنت‌ مطالعات‌ راهبردی‌ در برابر فرهنگ واره‌ای 1 است‌ که‌ این‌ اندیشه‌ آن‌ را پدید آورده‌ است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

جهانی‌ شدن‌ اقتصاد؛ تهدید یا فرصت‌؟

نویسنده [English]

 • mohammad khezri
 1. 1ـ به‌ نقل‌ از سخنرانی‌ دکتر فرهنگ‌ رجایی‌ در دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه‌ اصفهان‌ تحت‌ عنوان‌ جهانی‌ شدن‌ و سیاست‌
  خارجی‌ ج‌.ا.ا.، مورخه‌ 13/2/1379

  2ـ قریشی‌، فردین‌، "جهانی‌ شدن‌، شاخصه‌ قرن‌ بیست‌ویکم‌"، روزنامه‌ همبستگی‌، سال‌ اول‌، ش‌ 15،3/8/1379، ص‌ 6.

  3ـ "ماهیت‌ جهانی‌ سازی‌ و انواع‌ آن‌"، ترجمه‌ی‌ ص‌.  کاظم‌پور،  ترجمان‌ اقتصادی‌،  سال‌ سوم‌، ش‌ 20 ،ص‌34

  1. Oman, Charles,Globalization, Regionalization and Inequality", Hurrell, Andrew and
   NgaireWoods,Inequality, Globalization and World Politics, Oxford University Press, 2000,
   pp.37-38.
  2. DSB Task Force On Globalization and Security,http://www. Fas. Org.

  6ـ رجایی‌، فرهنگ‌، پیشین‌.

  7ـ واترز، مالکوم‌، جهانی‌ شدن‌، اسماعیل‌ مردانی‌ گیوی‌ و سیاوش‌ مریدی‌، 1379، سازمان‌ مدیریت‌صنعتی‌، ص‌ 99.

  1. Garrett, Geoffrey,The Causes Of Globalization, Comparative Political Studies, Vol. 33,
   No. 6/7, Aug. / Sep. 2000, P. 942.

  9- قزلسفلی‌،محمدتقی‌، "جهانی‌ شدن‌،رویارویی‌ یا همزیستی‌"، اطلاعات‌، 13/9/1379،ص‌12.

  1. IMF,Globalization: Threat or Opportunity? 2000, Http://www.imf.org.

  11-  ساچس‌،  جفری‌،  "مباحثی‌ پیرامون‌ جهانی‌ شدن‌ اقتصاد"،  اصغر  بالینی‌،  تازه‌های‌ اقتصاد، ش‌ 83،ص‌ 45.

  1. Salvatore, Dominick,Globalization and international Competitiveness, Dimon, D., and et
   al, Competitiveness in international business and Trade,Texas, 1996, Vol II, p.343.
  2. Lipsey, G.Richard,Globalization and National Government Policies: An Economist¨s
   View, John H. Dunning, Government,Globalization and international business, Oxford
   University, 1998, p.79.
  3. Ridell, Tom and et al,Economics; A Tool For Critically Understanding Society , 1998,
   p.30
  4. Salvatore, Dominick, Ibid., p. 352.
  5. Ibid.

  17- کو، دیوید و همکاران‌، "سرریز پژوهش‌ و توسعه‌ از شمال‌ به‌ جنوب‌"، امید گیلانپور و مهروش‌فروهیده‌، فصلنامه‌
  اقتصاد کشاورزی‌ و توسعه‌، شماره‌ 20، صص‌ 223 - 222.

  18- واترز، مالکوم‌، پیشین‌، ص‌. 133

  1. Garrett, Geoffrey, Ibid., p. 963.
  2. IMF, Ibid.,
  3. Lipsey, Richard, Ibid., p.79

  22- کروگر، آن‌، نقش‌ تجارت‌ در رشد و توسعه‌، علی‌ دینی‌ ترکمانی‌ و معصومه‌ صالحی‌ امین‌،پژوهشنامه‌ بازرگانی‌،
  1377، ش‌ 6، ص‌ 169.

  1. IMF, Ibid.,
  2. Oman, Charles, Opcit., p.34.
  3. IMF, Opcit.,
  4. Salvatore, Dominick, Opcit, 346-347.
  5. Alb, Haus auf der and et al,Globalization and its Implication for Civic Education ,
   Http://www.Civiced, org.

  28- «ماهیت‌ جهانی‌سازی‌ و انواع‌ آن‌» ترجمان‌ اقتصادی‌، همان‌، ص‌ 32.

  29- اقتصاد ایران‌، سال‌ دوم‌، شماره‌ 14، 1379.

  * آمارهایی‌ که‌ در این‌ مقاله‌ به‌ آنها استناد شده‌ است‌ - و در متن‌ مقاله‌ ذکر شده‌اند - برگرفته‌ از منابع‌ آماری‌ مرکز
  آمار ایران‌، سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ و آمارهای‌ مجله‌ اقتصاد ایران‌ می‌باشند.