فراسوی‌ استراتژی‌: اندیشه‌ انتقادی‌ و مطالعات‌ امنیتی‌ نوین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مطالعات‌ امنیت‌ می‌تواند به‌ منزله‌ مطالعه‌ تهدید، استفاده‌ و کنترل‌ نیروی‌ نظام‌ تعریف‌ شود،شرایطی‌ که‌ استفاده‌ از زور را محتمل‌تر می‌سازد، راههایی‌ که‌ استفاده‌ از زور بر افراد، دولتها وجوامع‌ اثر می‌گذارد و سیاستهای‌ خاصی‌ که‌ دولتها بر حسب‌ آمادگی‌ برای‌ ممانعت‌ از درگیر شدن‌در جنگ‌ می‌پذیرند و جستجو می‌نمایند. این‌ تعریف‌ مبتنی‌ بر فهم‌ سنتی‌ از امنیت‌ است‌؛ در دیدگاه‌سنتی‌ منظور از «امنیت‌»، امنیت‌ دولت‌ بود که‌ قدرت‌ نظامی‌ دولتهای‌ دیگر تهدیدگر آن‌ به‌ شمارمی‌رفتند و از طرف‌ دیگر قدرت‌ نظامی‌ دولت‌ تهدید شده‌ به‌ دفاع‌ از آن‌ می‌پرداخت‌. هدف‌ این‌نوشتار شناخت‌ محدودیتهای‌ فهمی‌ از امنیت‌ است‌ که‌ مطالعات‌ استراتژیک‌ آن‌ را ترویج‌ می‌کند.

موضوعات