ایران و ایالات متحده آمریکا: دستور کاری برای همکاری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 پزوهشگر

چکیده

مؤلف در این نوشتار بیان می ‏دارد که اگرچه تصویر هر یک از دو کشور نزد دیگری بسیار زشت و غیرقابل تحمل است اما، دلایل کافی ‏ای وجود دارد که هر دو نسبت به گذشته اغماض نمایند. ادله ‏ای که مؤلف برمی‏ شمارد عموما منافع راهبردی ‏ای است که نصیب طرفین می ‏شود. به همین خاطر است که دیپلماسی نیز نقش برجسته‏ ای یافته و پرداختن به گفتگوهای انتقادی می ‏تواند گام مؤثری ارزیابی شود. براین اساس اگر چه روابط دو کشور در آینده نزدیک دوستانه نخواهد بود، اما مؤلف بر آن است که حرکتی در دو کشور به سوی یک توافق استراتژیک آغاز شده است. روندی که در حوزه ‏های مختلف و به ویژه اقتصادی قابل مشاهده است. در مجموع نویسنده بدون انکار کردن پیشینه عملکرد نامطلوب آمریکا در ایران، بر آن است تا ادله ‏ای را برای ضرورت نادیده انگاشتن این سابقه ارایه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ایران و ایالات متحده آمریکا: دستور کاری برای همکاری

نویسندگان [English]

  • antony h.kodzman 1
  • mir ghasem bani hashemi 2
1
2
- این نوشتار ترجمه ای است از:
Anthony H. Cordesman, "The U.S. & Iran: Options for Cooperation",
http://ww csis.
org/mideast / reports/ USS iran, html.