شورش های شهری و امنیت داخلی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

برای دادن تعریفی از واژه "شورش" در بحث‏ های جامعه‏ شناختی، دو مفهوم کلیدی وجود دارد که عبارتند از جنبش اجتماعی 1 و ستیز اجتماعی. 2 بحثی که ما در این جا بدان خواهیم پرداخت، بیشتر در مورد شورش های شهری است که در چند سال اخیر شاهد مواردی از آن بوده ‏ایم.با بروز اولین مورد از این شورش ها من به برخی از مسؤولان پیشنهاد دادم که شورش های شهری در قالب یک پروژه تحقیقاتی به بررسی درآید. اما متأسفانه این طرح به مرحله اجرا درنیامد، که ممکن بود در صورت اجرای آن طرح، این امکان فراهم آید که تئوری های مطابق با شرایط موجود ساخته و پرداخته شوند. بنابراین در این سخنرانی سعی خواهم کرد کلیات این طرح را با شما مطرح سازم.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

شورشهای شهری و 1 امنیت داخلی

نویسنده [English]

  • emad afroogh
فصل نامه مطالعات راهبردی سال سوم شماره اول و دوم بهار و تابستان 1379شماره مسلسل 7و 8