تقسیمات کشوری و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

مسائل امنیتی یک کشور به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می‏شود که این دو را نمی ‏توان جدای از یکدیگر دانست.با این همه، می‏ توان گفت که منظر امنیت داخلی غالبا متوجه مرزهای داخلی کشور است و بیشتر تهدیداتی را بررسی می‏ کند که می‏ تواند امنیت را در داخل مرزهای کشور به خطر اندازد. در اینجا کوشش خواهد شد تا برخی از موارد تهدیدکننده امنیت داخلی که منشعب از نوع تقسیمات کشوری است، مورد دقت نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تقسیمات کشوری و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده [English]

 • zahra ahmadi poor
 1. محمدتقی عرب نصرت‏آبادی، "نقش بسیج در امنیت ملی ج.ا.ا"، دکتر محمدباقر حشمت‏زاده، محمدرضا تاجیک،
  استاد داور: مهرداد حاجی عرب، دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، 1376، رحلی، 191،
  کتابخانه مرکزی ( بخش پایان‏نامه) 7874عل - س.
 2. مجتبی عطارزاده، "دولت، جامعه مدنی و امنیت در ج.ا.ا"، فصلنامه مطالعات راهبردی، 1377، شماره دوم، سال
  اول، ص 95، کتابخانه پژوهشکده مطالعات راهبردی، فصلنامه دانشگاه امام صادق )ع(، (مرکز اسناد) (بخش
  مجلات)
 3. علی‏اکبر باصری، "دفاع، امنیت ملی و کارائی نظام عشایری"، به نقل از "نقش سپاه در دفاع و امنیت ملی کشور"
  (مجموعه مقالات)، تهران، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1375، وزیری، 1000 317، ت، 1ج، چ
  اول، کتابخانه مجلس شورای اسلامی شماره (42253) (2).
 4. حسین سلامی، "نقش سپاه در امنیت ملی"، به نقل از "نقش سپاه در دفاع و امنیت ملی کشور" (مجموعه
  مقالات)، تهران، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1375 وزیری، 1 1000، 317، ج، چ اول، ص
  144، کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره 42253)، (2).
 5. مرکز تحقیق و توسعه قرارگاه بازسازی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی"، "نقش متقابل سپاه در
  توسعه و امنیت کشور"، به نقل از کتاب "نقش سپاه در دفاع و امنیت ملی کشور" (مجموعه مقالات)، تهران،
  نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1375، وزیری، 1000 317، ت، 1ج، چ اول، ص 259، کتابخانه
  مجلس شورای اسلامی، شماره (42253)(2).
 6. علی حافظیه، "سپاه و امنیت ملی" به نقل از کتاب "نقش سپاه در دفاع و امنیت ملی کشور" (مجموعه مقالات)،
  تهران، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1375، وزیری، 1 317، 1000، ج، چ اول، ص 169،
  کتابخانه مجلس شورای اسلامی (شماره 42253) (2).
 7. روح‏اله حیدرزاده، "نقش سپاه در دفاع از کشور و امنیت ملی از دیدگاه حضرت امام خمینی" به نقل از کتاب
  "نقش سپاه در دفاع و امنیت ملی کشور" (مجموعه مقالات)، تهران، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب
  اسلامی، 1375، وزیری، 317، 1000، 1، ج، چ اول، ص 119، کتابخانه مجلس شورای اسلامی شماره
  (42253) (2).
 8. حیدرعلی مهدوی‏نیا، "شیوه‏های دستیابی به امنیت پایدار"، به نقل از کتاب "نقش سپاه در دفاع و امنیت ملی
  کشور"، (مجموعه مقالات)، تهران، نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1375، وزیری، 1 317، ج، چ
  اول، ص 190، کتابخانه مجلس شورای اسلامی شماره (42253) (2).
 9. محسن نصری، سپاه، امنیت ملی و فراملی"، "نقش سپاه در دفاع و امنیت ملی کشور" (مجموعه مقالات)، تهران،
  نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1375، وزیری، 317، شمارگان 1 1000، ج، چ اول، ص 177،
  کتابخانه مجلس شورای اسلامی شماره (42253) (2).
 10. عبداله نورانی، "نقش بسیج در امنیت ملی" به نقل از "نقش سپاه در دفاع و امنیت ملی کشور" (مجموعه
  مقالات)، تهران نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 1375، وزیری، 317، شمارگان 1 1000، ج، چ
  اول، ص 281، کتابخانه مجلس شورای اسلامی شماره (42253) (2).