دگرگونی و نظریه سیاسی: آیا تغییر نظام سیاسی نیازی به نظریه سیاسی دارد؟

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

عمده تاریخ اندیشه سیاسی، تاریخ ارائه نظریه‌هایی است که به رد و نفی نظام‌های سیاسی حاکم و پیشنهاد نظام‌های سیاسی جایگزین پرداخته‌اند. بر این اساس، فرسوده‌ساختن باور به مشروعیت نظام حاکم، پیشنهاد نظام سیاسی آرمانی و ایجاد تحول در آگاهی دوران نسبت به لزوم، چرایی و چگونگی براندازی و تغییر رژیم سیاسی، مهم‌ترین پیامدهای کوشش برای ایجاد دگرگونی سیاسی در سطح نظریه سیاسی است. اندیشمندان سیاسی گرچه شاید اغلب از رویارویی مستقیم با نظام‌های سیاسی خودداری کنند، اما پیامد و اهمیت تلاش‌هایشان در سطح نظر آن‌چنان بوده است که با ایجاد بی‌قراری سیاسی با در پیش چشم نهادن دنیای آرمانی ناموجود، موجبات احساس خطر نظام‌های سیاسی مورد انتقاد خود را فراهم کنند. با توجه به تفاوت‌های ایدئولوژی‌اندیشی و اندیشه سیاسی، پیامدهای هر یک از این دو نگرش در رابطه با براندازی و دگرگونی نظام سیاسی نیز متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Change and the Political Theory: Does Change of a Political System Needs a Political Theory?

نویسنده [English]

  • Amin Partow
چکیده [English]

A lot of political theories have focused on criticism and so rejection of political systems while they have attempted to introduce new alternatives. Therefore, depleting the attitude and belief about legitimacy of a dominant system while introducing an ideal alternative, concurrent with creating a mind set on why, how and when to overthrow the previous system, is the main function of a political theory. Although the political thinkers are usually try to avoid challenging the political systems directly, their explanations typically cause a political disorder, as their statements about an ideal system lead the people to feel unhappy about the existing system. The author of this paper is of the view that given the difference between political ideology and political thought, they may lead to different approaches about overthrow or change in a political system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overthrow
  • Political Change
  • Political Thought
  • Political Theory
  • knowledge
  • The Threshold of Awareness
  • Time Knowledge
  • History of Political Thought
  • The Real History