امنیت ترابری دریایی و اقدامات تأمینی دریایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 همکار پژوهشی پژوهشکده مطالعات راهبردی

2 کارشناس ارشد حقوق شرکت‌های تجاری

چکیده

ترابری دریایی هنوز در زیر سایه پیمان‌های بین‌المللی، موافقت‌نامه‌های دوجانبه و حتی قوانین ملی، احساس امنیت نمی‌کند. پیمان‌های جهانی و بین‌المللی نیاز به بستری دارد که همه کشورهای دارای مرز دریایی و حتی دیگر کشورها به آن‌ها پیوسته و مفادش را به اجرا بگذارند که چنین بستری فراهم نیست.
اقدام تأمینی دریایی به تدابیر باشتاب برای دفع تهدید یا خطر و گاه برای ایجاد التزام عملی برای طرف دیگر گفته می‌شود. این اقدام می‌تواند از دو جایگاه حقوقی و نظامی بررسی شود. جایگاه حقوقی اقدام تأمینی به اعمال موردهای پیش‌بینی‌شده در قانون در قبال متصدیان ترابری دریایی، کشتی‌ها، کالا و مسافر گفته می‌شود که طبیعت کیفری و ماهیت جبران زیان نداشته و تنها برای دفع خطر یا ایجاد التزام و به طور ویژه در گستره دریایی مربوط به حاکمیت سرزمینی انجام می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

rine Transportation Security and Marine safeguarding Measures

نویسندگان [English]

  • Hassan Aalipour 1
  • Mojdeh Bostan 2
چکیده [English]

 With a lot of international treaties and bilateral agreements and national legislation, marine transportation is still not secured. In order to achieve successful record, those international treaties require a proper bed at which all member states should delineate their borders and join those treaties; but this is not the case at present.
Marine safeguarding measures are of those quick responses to coupe the threats and dangers that sometimes push a given party to comply with the relevant obligations. These measures can be discussed either through legal or a military view. Marine safeguarding measures include actions established according to the law and is implemented on responsible authorities, ships, passengers and commodities that lack a criminal nature and they are done just to coupe a threat or make compliance with the relevant obligations in the area of territorial sea. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea
  • ship
  • Marine Transportation
  • Responsible to transport
  • Marine Safeguarding Measures
  • Safeguarding Measures