انتخابات و امنیت ملی؛ از ثبات تا دگرگونی سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نظا‌م‌های انتخاباتی از لوازم بنیادی نظام‌های سیاسی مردم‌سالار هستند. اهمیت آن‌ها نه فقط به واسطه نقش آن‌ها در ساخت جامعه مردم‌سالار که در تأثیراتی است که کارکردهای این نظام بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه بر جای می‌گذارد. عرصه امنیت ملی نیز به عنوان یکی از عرصه‌های مهم زندگی سیاسی از تأثیر کارکردهای نظام انتخاباتی برکنار نیست، از این رو، این نوشتار کوشش می‌کند که با بهره‌گیری نظریه سیستمی و با یاری مطالعات تاریخی و روش‌های کمی، آثار کارکردهای نظام انتخاباتی بر حوزه امنیت ملی را مورد بررسی قرار دهد. شناسایی کارکردهای امنیت‌ساز نظام انتخاباتی، بررسی برخی موارد تاریخی مخدوش‌کننده این کارکردها و شرایط مطلوب برای تحقق آن‌ها (کارکردهای امنیت‌ساز نظام انتخاباتی)، موضوعاتی هستند که در این مطالعه به آن‌ها پرداخته خواهد شد. این مطالعه نشان می‌دهد تحقق کارکردهای امنیت‌ساز نظام انتخاباتی بسته به لوازمی است که گزینش نظام انتخاباتی مناسب، نحوه فائق‌آمدن بر شکاف‌های قومی، نژادی و مذهبی در جوامع چندپاره، گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، تخفیف تأثیر سیاست‌های قدرت‌های بزرگ و غلبه بر مدارهای توسعه‌نیافتگی اقتصادی، از جمله آن‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Elections and the National Security; from Stability to Political

نویسنده [English]

  • Alireza Rahimi
چکیده [English]

Election mechanism is a basic requirement of a democratic system. It is important not only for its role in founding a democratic society but also it has impact on the functions of the system in several aspects including political, economic and social affairs. National security as one of the important aspects of political affairs is not excluded from influence of the election mechanism. Therefore the paper illustrates the impacts of election mechanism on national security using system theories, historical studies and quantitative methods. Establishing security-building functions of election mechanisms, some case studies against and proper conditions for the realization of those functions are among other topics touched in this paper. This study shows that the implementation of the said functions is subject to a set of requirements namely the adoption of an appropriate election mechanism, filling the ethnic, race and religious gaps in multi- sector societies, promotion of cultural participation, lessening the influence of great powers and finally overcoming challenges of economic underdevelopment.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election
  • Election Mechanism
  • national security
  • function
  • Electoral Revolution