تأثیر انتخابات بر جایگاه بین‌المللی دولت: با تأکید بر جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که انتخابات چگونه موجب بهبود جایگاه و قدرت بین‌المللی دولت‌ها می‌شود. در پاسخ، به چهار متغیر اثرگذار اشاره شده است: صلح دموکراتیک، اهمیت مشروعیت بین‌المللی، دیپلماسی عمومی و اصل لوح مطهر. انتخابات آزاد در واقع بخشی از تعاملات بین‌المللی دولت‌ها را تشکیل می‌دهد، چراکه علامت‏ها و معانی خاصی را به دیگر دولت‌ها منتقل کرده و آن‌ها را به واکنش مقتضی تحریک می‌کند. انتخابات هم از طریق نمایش هنجارهای دموکراتیک و هم زمینه‌سازی برای تغییر سیاست‌ها می‌تواند به بازسازی موقعیت بین‌المللی کشورها کمک کند. این نوع اثرگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چند بار تجربه شده و خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری ملموس بوده است. در شرایطی که مناسبات بین‌المللی کشور به تشنج و تنش گراییده بود، انتخابات زمینه بهبود مجدد اوضاع را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impacts of Elections on the International Reputation of the Governments: with Emphasis on the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Abdullah Ghanbarloo
چکیده [English]

  The paper intends to answer the question that how the elections can promote the international status and strength of a government. In this way, the following four elements have been discussed with special attention: democratic peace, significance of international legitimacy, public diplomacy and the principle of clean tablet. Free elections, indeed is a part of external interactions of governments, as they send special signals and connotations to other governments and cause their proper reaction. The elections also project democratic norms as well as providing proper bed for policy change which in turn can renovate the international reputation of governments. The Islamic Republic of Iran has already experienced these impacts in particular with respect to the presidential elections. Having said that, the author argues while the international situation for our country had been tense, the elections led to the re-enhancement of the country’s reputation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • elections
  • International Status of the Government
  • Democracy Projection
  • International Legitimacy
  • Policy Change
  • Change of Perception and Identity
  • Circulation of Elites
  • The Islamic Republic of Iran