دگرپذیری سیاسی و منافع ملی: جایگاه رقابت سیاسی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

زندگی اجتماعی بشر، طرح و عرضه اندیشه ‏ها و دیدگاه های گوناگون هر یک از آحاد انسانی را در پی داشته است؛ در این میان اِعمال تحکم جهت یکسان سازی این دیدگاه ها با هدف جلوگیری از پراکندگی و تمرکز همت افراد بر سازندگی و پیشرفت اقتصادی - صنعتی، نتیجه مثبتی در پی نیاورده است که تجربه شکست کمونیسم - به رغم ادعای جهان‏ شمولی آن - گواه زنده این مدعاست. جنب و جوش حاصل از تحرک سیاسی پس از انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری در ایران، امکان عرضه دیدگاه ها و آرای مختلف و متنوع سیاسی را دو چندان ساخته است تا جایی که هر یک از گروه ها و حتی افراد فعال در عرصه سیاست، ضمن طرح دیدگاه خاص خود، قاطعانه و گاه متعصبانه درصدد متقاعد ساختن دیگران به صحت و درستی آن برآمده و در این‏ باره، ابزارهای گفتاری و نوشتاری را نیز به خدمت گرفته اند. آن چه در این بازار گرم رقابت ها کمتر بدان توجه می‏گردد، ضرورت حدودوحریمی‏برای‏این ‏فعالیت های سیاسی است. چنان چه این وضع بدون در نظر گرفتن ضابطه و حدود مشخص و به گونه‏ ای لجام گسیخته ادامه یابد، به طور قطع منافع ملی آسیب جدی خواهد دید. از این رو به منظور تضمین سلامت و بقای نظام، افزایش ضریب تحمل آرای دیگران از طریق قانون مند و سامان‏ مند ساختن رقابت های سیاسی با محوریت و اولویت منافع ملی نسبت به منافع جناحی و فردی، امری لازم و اجتناب‏ ناپذیر می‏ نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

دگرپذیری سیاسی و منافع ملی: جایگاه رقابت سیاسی در ایران

نویسنده [English]

  • mojtaba atar zadeh
(1) در این‏باره نگاه کنید به تحلیلی که از شرایط جامعه ژاپن در اثر زیر به عمل آمده است:
 - زیباکلام، صادق، "جامعه مدنی، قانون و حکومت"، ماهنامه جامعه سالم، شماره  34,شهریور  76,ص 10.
(2) گفت و شنودی درباره منافع ملی" گفتگو با دکتر باوند، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره  40,دی‏ماه  69,ص 4.
(3) محمدی، مجید، "دگرپذیری دینی"، ماهنامه جامعه سالم، شماره  25,اسفند  74,ص 11.
(4) اطاعت، جواد، "جامعه مدنی و کثرت‏گرایی سیاسی"، مجموعه مقالات تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی،  1377ص 120.
(5) اطاعت، جواد، "مشارکت سیاسی در نظام‏های کثرت‏گرا"، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره  123-124,آذر و دی  76,ص 42.
(6) علوی‏تبار، علیرضا، "مردم‏سالاری در جوامع در حال توسعه"، ماهنامه کیان، شماره  29,اسفند  74و فروردین  75,ص 33.
(7) فولادوند، عزت‏ا، "پلورالیسم سیاسی"، ماهنامه کیان، شماره  28,آذر و بهمن  74,ص 39.
(8) اطاعت، جواد، "جامعه مدنی و کثرت‏گرایی سیاسی"، همان، ص 128.
(9) فولادوند، همان، ص 43.
(10) نگاهی دیگر به جناح‏های فکری - سیاسی جامعه"، هفته‏نامه عصر ما، شماره  17,خرداد  74,ص 7.
(11) نگاهی دیگر به جناح‏های فکری"، همان، ص 7.
(12) پیشین، ص 129.
(13) قادری، حاتم، "امنیت شهروندی"، ایران فردا، شماره  9,مهر و آبان  72,ص 51.
(14) محمدی، پیشین، صص  13و 14.
(15) پیمان، حبیب‏الله، "پیش‏نیازهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران"، ایران فردا، شماره  4,آذر و دی  71,به نقل از آندره گوندر فرانک، روزنامه اطلاعات،  10شهریور 1370.
(16) علیزاده، محمد، "نسل جوان، بیم و امیدهای فردای توسعه ایران"، ماهنامه جامعه سالم، شماره  11,شهریور  72,ص 11.
(17) محمدی، مجید، "بیگانگی سیاسی"، مجله فرهنگ توسعه، شماره  22,فروردین  _75ص 30.
(18) فروانچاهی، عباس، "رشد نهادهای جامعه مدنی در جوامع پوپولیستی"، فرهنگ توسعه، شماره  28,مرداد  76,ص 66.
(19) علوی‏تبار، علیرضا، "فرهنگ موجود؛ ریشه‏های بحران"، ماهنامه کیان، شماره  30,اردیبهشت و خرداد  75,ص 34.
(20) مدیرشانه‏چی، محسن، "احزاب سیاسی و توسعه‏نیافتگی جامعه ایران"، ماهنامه ایران فردا، شماره  8,مرداد و شهریور  72,ص 9.
(21) علوی‏تبار، علیرضا، "مردم‏سالاری و بی‏ثباتی سیاسی"، ماهنامه کیان، شماره  24,فروردین و اردیبهشت  74,ص 43.
(22) خرسند، مسعود، "حکومت‏ها"، ماهنامه جامعه سالم، شماره  4، اسفند 70، ص 33.
(23) آشوری، داریوش، "ملیت و قومیت"، ماهنامه ایران فردا، شماره  18,تیرماه  74,ص 13.
(24) همان، "ایران مدرن و مشکل آن"، ماهنامه ایران فردا، شماره  19,مرداد  74,ص 51.
(25) حصوری، علی، "تعارض ملی"، ماهنامه جامعه سالم، شماره  27,مرداد  75,ص 2.
(26 تاریخ بیهقی" به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، انتشارات سعدی، ص 989.
(27) علوی، پیشین، ص 41.
(28) غنی‏نژاد، موسی، "دموکراسی‏در پرتو دو مفهوم آزادی و قدرت"، ماهنامه کیان، شماره  32,شهریور و مهر  75,ص 47.
(29) همان.
(30) ثقفی، مراد، "دموکراسی‏و واقعیت اجتماعی"، فصلنامه گفتگو، شماره  _14زمستان  _75ص 12.
(31) ثقفی، پیشین، ص 13.
(32) علوی‏تبار، علیرضا، "مردم‏سالاری در جوامع در حال توسعه"، پیشین، ص 30.
(33) قوام، عبدالعلی، "بی‏اعتمادی و نظام‏های سیاسی"، ماهنامه جامعه سالم، شماره  6,شهریور  71,ص 13.
(34) برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به:
 - برزین، سعید، جناح‏بندی‏های سیاسی در ایران، تهران، نشر مرکز،  1377,ص 40.
(35) قوام، پیشین، ص 14.
(36) قوام، عبدالعلی، "از کثرت‏گرایی تا مردم‏سالاری"، فصلنامه سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره  2,تابستان  76,ص 309.
(37) میشل، رابرت، احزاب سیاسی، ترجمه حسن پویان، تهران، انتشارات چاپخش،  68,ص 148.
(38) مدیرشانه‏چی، پیشین، ص 13.
(39) قوام، عبدالعلی، پیشین، ص 296.
(40) کاشیگر، دریا، "خودی و بیگانه"، ماهنامه جامعه سالم، شماره  21,تیر  74,ص 7.
(41) سیاوشیان، امیر، "تمرکز قدرت، علت شکست تحزّب در ایران"، ایران فردا، شماره  49,آبان و آذر  77,ص57.
(42) مختاری، محمد، "فرهنگ بی‏چرا"، فرهنگ و توسعه، شماره  27,اردیبهشت  76,ص 10.
(43) جهت اطلاع بیشتر درخصوص تغییرات جمعیتی ایران طی سالهای اخیر و تأثیر آن بر حوزه سیاست به مقاله "ساختار سیاسی - طبقاتی و جمعیتی در ایران"، اثر سعید برزین در شماره  81-82مجله اطلاعات سیاسی - اقتصادی رجوع شود.
(44) منشور دوم انقلاب، پیام حضرت امام خمینی(ره)به مناسبت سالگرد فاجعه خونین مکه و روز برائت از مشرکین  29 /4/67.
(45) قوام، "از کثرت‏گرایی تا"، پیشین، ص 309.
(46) راسل، برتراند، قدرت، ترجمه نجف دریابندری، تهران، انتشارات خوارزمی، ص 197.
(47) بوزان، باری، دولتها، مردم و هراس، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی،  1378,ص 384.
(48) برزین، پیشین، ص 16.