اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

تعریف مفهوم اپوزیسیون و طبقه بندی طیف های آن، از جمله مباحث مبهم جامعه شناسی سیاسی می باشد، که ارتباطی تامّ با مقوله امنیت داخلی کشور دارد. در این نوشتار نویسنده ضمن تعریف اپوزیسیون و تفکیک آن به دو طیف اپوزیسیون قانونی و برانداز، تعامل هریک از این دو طیف بر امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران را به بحث و بررسی می کشد. نویسنده پس از بررسی نحوه شکل گیری و مقاطع فعالیت گروه های مخالف نظام و تهدیدات امنیتی آنان ظرف  20سال گذشته، در تبیین وضعیت کنونی جامعه به این نتیجه می رسد که زمینه سازی و تمهید شرایط فعالیت اپوزیسیون قانونی می تواند مانع از پیدایش و شکل گیری اپوزیسیون معاند یا برانداز شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

اپوزیسیون و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده [English]

  • jafar hagh panah
(1) بشیریه، حسین، دولت عقل، تهران، علم نوین،  74,ص 250.
(2) دوورژه، موریس، احزاب سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: فرانکلین، 1356.
(3) دو هفته نامه عصرما، ش  65,سال  3,آذر 76.
(4) حاجی یوسفی، ا. استقلال نسبی دولت یا جامعه مدنی، مطالعات راهبردی، ش  2,زمستان  77,ص 75.
(5) Konnor, W, Ethnonationalism in: understanding political Development ed Huntington &others (Routledge, 1987)p. 187.
(6) Taylor, Stan, Social Science & Revolution (London: Macmillian, 1984)p. 130.
(7) Tily, Charles, From Mobilization to the Revolution (Adison: Wesley, 1978) p. 156.
(8) Ibid.
(9) Zonis, Marvin, The Political Elitin Iran (Princeton: Princeton un Press, 1971).
(10) نجاتی، غلامرضا، تاریخ  25ساله ایران، تهران، رسا،  1373,صص 250-2