امنیـت‌ ملـی‌

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

مدت‌ زمان‌ مدیدی‌ است‌ که‌سیاستمداران‌ از اصطلاح‌ امنیت‌ ملی‌ به‌ منزلة‌یک‌ اصطلاح‌ شعاری‌ و رهبران‌ نظامی‌ نیزبرای‌ تشریح‌ و توصیف‌ هدف‌ سیاسی‌،استفاده‌ می‌کنند. اما اخیراً دانشمندان‌ علوم‌اجتماعی‌ از این‌ اصطلاح‌ همچون‌ مفهومی‌تحلیلی‌ و میدانی‌ برای‌ مطالعه‌، بهره‌ می‌برند.وقتی‌ دانشمندان‌ علوم‌ اجتماعی‌ مدرن‌ ازمفهوم‌ امنیت‌ ملی‌ صحبت‌ می‌کنند عموماًمنظورشان‌ توانایی‌یک‌ ملت‌ برای‌ پاسداری‌ ازارزشهای‌ داخلی‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ خارجی‌است‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National Security

نویسندگان [English]

  • morton berkotis
  • P. C. Bock
چکیده [English]

Authors in this article try to give us a complete landscape ofNational Security. So at first tell us about the traditional meaning ofnational Security and in second step, speak of modern idea ofnational Security. According to Morton Berkowitz and P.C.Book,this concept has developed, and now we face a new term which isnot equal by national Security in Pre-World War era. International Struggles, International Cooperation andInternational Relations are the most important dimensions that theirrelations with national Security has examined in this article. At lastNational Security as a policy- macking science has introduced byauthers which is a new idea and we could think so much about that.

این‌ مقاله‌ ترجمه‌ای‌ است‌ از:
Morton Berkowitz And P.C.Bock, "NationalSecurity", in: Encyclopedia of Goverment And Politics,(London: Routeledge, 1992).
دیگر حوزه‌های‌ عرصه‌ امنیت‌ ملی‌ نیز منافعی‌ به‌دست‌ آورده‌اند. تنها کافی‌ است‌ که‌فرد به‌ مقایسه‌ بین‌ متون‌ و مطالب‌ قبل‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ در مورد خلع‌ سلاح‌، مدیریت‌بحران‌ و سازمانهای‌ بین‌المللی‌ با پیشرفتهای‌ سابق‌الذکر، بپردازند. ما به‌جای‌ تصاویرآرمانی‌ نظیر "دولت‌ جهانی‌"، طرحهای‌ ایده‌آلیستی‌ برای‌ صلح‌ و تجویزهایی‌ جهت‌رسیدن‌ به‌ خلع‌ سلاح‌ کامل‌، شاهد توصیف‌ دقیق‌ و تحلیل‌ واقع‌بینانه‌ بدیلهای‌ سیاسی‌ بااستفاده‌ از آخرین‌ روشها و مفاهیم‌ علمی‌ هستیم‌. این‌ امر نشان‌دهنده‌ ترکیب‌ علم‌ وسیاست‌ (با تمام‌ بیم‌ و امیدهای‌ مربوطه‌) است‌، که‌ ظاهراً تضمین‌کننده‌ رشد حوزه‌ امنیت‌ملی‌ در آینده‌ می‌باشد.