توسعه اقتصادی و امنیّت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

 طبق تئوری جامع تجارت بین‏المللی، کشورها با تخصصی کردن تولید کالاهایی که در آن پیشرفت نسبی داشته‏اند، رفاه اجتماعی را به حداکثر خود می‏رسانند. با در نظر گرفتن این‏که کشورها از نظر سرزمین، نیروی کار و سرمایه ویژگیهای متفاوتی دارند، کالاهای تولیدی مذکور کالاهایی هستند که کشور موردنظر از وفور نسبی در آنها برخوردار است. در نتیجه این تئوری پیش‏بینی می‏کند که کشورهایی که از سرمایه زیاد برخوردارند، کالاهای سرمایه‏بر را با کالاهای کاربر تولید شده در جاهای دیگر، مبادله می‏کنند.

موضوعات