توسعه اقتصادی و امنیّت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

 طبق تئوری جامع تجارت بین‏ المللی، کشورها با تخصصی کردن تولید کالاهایی که در آن پیشرفت نسبی داشته ‏اند، رفاه اجتماعی را به حداکثر خود می‏ رسانند. با در نظر گرفتن این‏که کشورها از نظر سرزمین، نیروی کار و سرمایه ویژگی های متفاوتی دارند، کالاهای تولیدی مذکور کالاهایی هستند که کشور موردنظر از وفور نسبی در آنها برخوردار است. در نتیجه این تئوری پیش‏ بینی می‏کند که کشورهایی که از سرمایه زیاد برخوردارند، کالاهای سرمایه‏ بر را با کالاهای کاربر تولید شده در جاهای دیگر، مبادله می ‏کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Development And National Security

نویسنده [English]

  • E.B. Kapstein
چکیده [English]

     This aricle examines the national Security factor in economicdevelopment policy. Surprisingly, few post - war works on economicdevelopment explicity address national Securrity issues. The result isthat economic development has been treated in the literature as if itwere formulated without regard to the internal and/or externalthreats facing Third World regimes.      Kapstein in this article discusses the Link between economic andnational Security policies in Third World Countries. Specifically, itwill argue that national Security concerns have influenced the scope,timing and trajectory of economic development. National Securityhas also played a role in determining the geographical location andownership of those capital-intensive projects which are important tothe military and the choice of technology employed in the project.

این مقاله ترجمه ‏ای است از فصل ششم کتاب زیر به قلم کاپشتاین.
 - Edward E.Azar & Chung-in Moon, NationalSecurity in The Third World, Center ForInternational Developmont & ConfilictManagement, 1988, Chapter 6. 
 
1ـ کیوز، ریچارد و رونالد جونز، تجارت‌ جهانی‌ و پرداختها، بوستون‌، لیتل‌، بران‌، 1981،     صص‌ 51ـ145
2ـ به‌ طور مثال‌ ر.ک‌: گیل‌، ریچارد، توسعه‌ اقتصادی‌؛ گذشته‌ و حال‌، کلیف‌، انگلوود، نیوجرسی‌، پرنتیس‌ ـ هال‌، 1967؛ تینبرگن‌، جن‌، طرح‌ توسعه‌، بالتیمور، مریلند، چاپخانه‌ دانشگاه‌ جان‌ هاپکینز، 1958. برای‌ روابط‌ آشکار امور دفاعی‌ با توسعه‌ ر.ک‌: بنویت‌، امیل‌،دفاع‌ و رشد اقتصادی‌ در کشورهای‌ رو به‌ رشد، لگزینگنون‌، ماساچوست‌، انتشارات‌ لگزینگتون‌، 1973.
3ـ گیلپین‌، رابرت‌، توان‌ ایالات‌ متحده‌ و شرکتهای‌ چندملیتی‌، نیویورک‌، انتشارات‌ بیسیک‌،    1975، ص‌ 25.
4ـ مارز، دیوید، تشریح‌ انتخاب‌ استراتژیهای‌ توسعه‌: اشاراتی‌ از مکزیک‌ 1970 ـ 1982،     اینترنشانال‌ اورگانیزیشن‌، ج‌ 39 (پاییز1986)، ص‌667.
5ـ هگرد، استفان‌، کشورهای‌ تازه‌ صنعتی‌ شده‌ در نظام‌ بین‌المللی‌، پالیتیکز ورلد، ج‌ 38 (ژانویه‌   1986)، صص‌ 70-343.
6ـ برای‌ موارد کلاسیک‌ توسعه‌ اقتصادی‌ ر.ک‌: روستو، مراحل‌ رشد اقتصادی‌، کمبریج‌، چاپخانه‌ کمبریج‌، 1960.
7ـ بائر، ورنر، صنعتی‌ شدن‌ و رشد اقتصادی‌ برزیل‌، 1965، ص‌ 16.
8ـ ر.ک‌: کرولد، مارتین‌، والی‌، منابع‌ و توسعه‌ بسیج‌ جنگی‌، در مجله‌های‌ بیسل‌ ریچارد و کورمیک‌ گوردون‌، مک‌، ابعاد استراتژیک‌ کردار اقتصادی‌ (نیویورک‌: پراگر، 1984).
9ـ نقل‌ شده‌ از برنز، برادفورد، در : ملی‌ کردن‌ برزیل‌، نیویورک‌، پرینستون‌، 1968، ص‌ 81.
10ـ ویرث‌، جان‌، سیاستهای‌ توسعه‌ در برزیل‌، 1930-1954، استانفورد، کالیفرنیا، چاپخانه‌   دانشگاه‌ استانفورد، 1970، ص‌ 84.
11ـ بائر، صنعتی‌ شدن‌ ، پیشین‌، ص‌ 31
12ـ برای‌ تاریخچه‌ کامل‌ "ولتا ردوندا"، ر.ک‌: ویرث‌، سیاستهای‌ توسعه‌ در برزیل‌، پیشین‌.
13ـ همان‌، ص‌ 118.
14ـ همان‌، ص‌ 93.
15ـ همان‌ ص‌ 109.
16ـ گرین‌، دیوید، جنگ‌ سرد به‌ امریکای‌ لاتین‌ می‌رسد: سیاستها و خط‌مشی‌ دولت‌ ترومن‌، شیکاگو، انتشارات‌ کوادرانگل‌، 1972.
17ـ لیونز، جین‌، سیاست‌ نظامی‌ و کمک‌ اقتصادی‌، کلمبوس‌، چاپخانه‌ دانشگاه‌ ایالتی‌ اوهایو، 1961، ص‌ 174.
18ـ آذر، ادوارد و این‌ مون‌، جونگ‌، امنیت‌ ملی‌ جهان‌ سوم‌: به‌ سوی‌ چارچوبی‌ مفهومی‌،   اینترنشنال‌، ج‌ 11، (1984)، ص‌ 122.
19ـ بنویت‌، دفاع‌ و  پیشین‌، ص‌ 249.
20ـ گالنسون‌، والتر، و دیوید گالنسون‌، ژاپن‌ و کره‌ جنوبی‌، مجله‌ دیوید دستون‌، مک‌لین‌، 1986.
21ـ کاردوسو، فرناندو.هریک‌، دربارة‌ مشخصه‌های‌ رژیمهای‌ سلطه‌طلب‌ امریکای‌ جنوبی‌، مجله‌ دیوید کولیر دولت‌گرایی‌ نوین‌ در امریکای‌ لاتین‌ (پرینستون‌: نیوجرسی‌: چاپخانه‌ دانشگاه‌ پرینستون‌، 1979)، ص‌ 44.
22ـ کاردوسو، فرناندو هریک‌، توسعه‌ وابسته‌ مرتبط‌: نتایج‌ تئوریک‌ و عملی‌، مجله‌ آلفرد استپان‌. همچنین‌: برزیل‌ خودکامه‌ (نیوهیون‌: کنیتکت‌: چاپخانه‌ دانشگاه‌ یل‌، 1973).
23ـ بکر، دیوید، بورژوازی‌ نوین‌ و محدودیتهای‌ وابستگی‌، پرینستون‌: نیوجرسی‌، چاپخانه‌ دانشگاه‌ پرینستون‌، 1983، ص‌ 56.
24ـ کندی‌، گیوین‌، ارتش‌ در جهان‌ سوم‌، نیویورک‌، چارلز اسکیینر ساتر، 1974، ص‌ 298.
25ـ استپان‌، آلفرد، حرفه‌گرایی‌ نوین‌ جنگ‌ داخلی‌ و بسط‌ نقش‌ ارتش‌، در کتاب‌: برزیل‌ خودکامه‌، پیشین‌، ص‌ 51.
26ـ برنز، ملی‌گرایی‌ در برزیل‌، پیشین‌، ص‌ 121.
27ـ بالدوین‌، دیوید، توسعه‌ اقتصادی‌ و سیاست‌ خارجی‌ امریکا: 1943-1962، شیکاکو، چاپخانه‌ دانشگاه‌ شیکاکو، 1966، ص‌ 74.
28ـ استیلی‌، اویگین‌، آینده‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌، نیویورک‌، پراگر، 1961، ص‌ 4.
29ـ در این‌باره‌ رک‌: بالدوین‌، توسعه‌ اقتصادی‌، پیشین‌، ص‌ 75.
30ـ در مورد این‌ تبادل‌، ر.ک‌: اسمیتر، فیلیپ‌، پرتغالی‌ کردن‌ برزیل‌؟، در کتاب‌ استپان‌، برزیل‌ خودکامه‌، پیشین‌.
31ـ ر.ک‌: گرین‌، آمدن‌ جنگ‌ سرد به‌ امریکای‌ لاتین‌، پیشین‌.
32ـ این‌ بخش‌ عمدتاً مبتنی‌ است‌ بر مصاحبه‌ با مقامات‌ بزریلی‌ که‌ در نوامبر 1986 صورت‌ گرفته‌ است‌.
33ـ ر.ک‌: آدلر، امانوئل‌، چریکهای‌ ایدئولوژیکی‌ و درخواست‌ استقلال‌ تکنولوژیکی‌: صنعت‌ داخلی‌ کامپیوتر در برزیل‌، مجله‌ اینترنشنال‌ اورگانیزیشن‌، ج‌ 40، (تابستان‌ 1986)، صص‌ 705-673.
34ـ سید، مینسترو یواو، برنامه‌ ثبات‌ اقتصادی‌ (برازیلیا، معاونت‌ برنامه‌ریزی‌).