معمای امنیت- هویت و بازخیزی گفتمان باستان‌گرایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی

چکیده

گفتمان‌ها همواره در پیکار و ستیز باهم‌اند و در این میان، گاه برجستگی می‌یابند و گاه به حاشیه می‌روند. حاشیه‌ای‏ شدن به معنای نابودی نیست، بلکه به معنای از دست‏ دادن توان کنش‌گری سیاسی و خفته ‏ماندن است. خفته‏ ماندن همیشگی نیست بدین معنا که همواره امکان بازگشت بازندگان و برون‌رفت سوژه‌ها از جایگاه سوژگی و بازیابی توان کنش‌گری سیاسی وجود دارد. اینک گفتمان باستان‌گرایی بازنمون چنین بازگشت و برون‌رفتی است که نمود آن را می‌توان هم در پهنه‌ اجتماع و هم در سپهر رسانه دید؛ از این‌ رو، نوشتار کنونی، می‌کوشد بدین پرسش پاسخ دهد که «زمینه‌های بازخیزی این گفتمان در ایران کنونی کدام‌اند؟» با بهره‌گیری از نظریه‌ «معمای امنیت هویت» و روش‌شناسی «گفتمانی– شناختی،» نشان داده می‌شود که این بازخیزی در هویت‌سازی تک‌ساخت جمهوری اسلامی، گروه‌بندی‌های گفتمانی، نابرابری‌های میان‌فرهنگی و احساس خودگسلی و هراس هستی‌شناختی هواداران فرهنگ باستان ریشه دارد. همچنین این بازخیزی را می‌توان پیکربندی گونه‌ای هویت مقاومت دانست.

کلیدواژه‌ها


افرا، هادی و فیض‌آبادی، رضا (1392)، تبارشناسی مفهوم هویت در گفتمان‌های سیاسی ایران معاصر، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 10، شماره 1، ص 32-1.
امیرزاده، محمدرضا و بهستانی، مجید (1392)، بررسی سیاست هویت در دوره معاصر ایران. مجلس و راهبرد، دوره 21، شماره 77، ص 106-71.
ابراهیم‌آبادی، حسین و محمدی، علی‌رضا (1396)، ریشه‌های فکری سیاست‌گذاری فرهنگی انقلاب اسلامی و چگونگی هژمونیک‏شدن این سیاست‌ها با استفاده از مدل گرامشی: مطالعه آرای جلال آل احمد، شریعتی و امام خمینی. انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 13، شماره 47، ص 213-183.
افتخاری، اصغر و باباخانی، مجتبی (1395)، سیاست و فرهنگ: شاخص‌های سیاست‌گذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینی، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 9، شماره 3، ص 90-57.
اصول سیاست فرهنگی کشور (1371)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
ایرانی‌ستیزی (بی‌تا)، https://fa.wikipedia.org/wiki
بوبو، لارنس (1397)، تعارض گروهی، پیش‌داوری و تناقض میان نگرش‌های نژاد معاصر، در جاست، جان، تی؛ و سیدانیوس، جیم، روان‌شناسی سیاسی، برگردان محمدرضا جلالی و محمد سعدی. ص 693-657. پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و ارتباطات.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (1390)، عاقبت مجسمه آریوبرزن در یاسوج: https://www.entekhab.ir/fa/news/31446
جهانبگلو، رامین (1381)، موج چهارم، نشر نی.
چشم شهر (1398)، حذف نام «کوروش» در فروشگاه‌های «افق کوروش» قم/ مراجع تقلید چه ‌می‌گویند؟، http://www.cheshmeshahr.ir/12412
حقیقت، سید صادق (1397)، هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی، حقوق بشر، دوره 13، شماره 1، ص 110-91.
حافظ‏نیا، محمدرضا؛ مراد کاویانی‌راد، یداله کریمی‌پور و مهدی طاهرخانی (1385)، تأثیر جهانی‌شدن بر هویت ملی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، ژئوپلتیک، دوره 2، شماره 3 و 4، ص 21-1.
خمینی، روح‌الله (1378)، صحیفه امام، ج 2، 3، 4، 5، 6، 7، 12، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
خرمشاد، محمدباقر و جواد جمالی (1397)، امر سیاسی، شکل‌گیری و هژمونیک‏شدن گفتمان انقلابی اسلام سیاسی در ایران، پژوهش‌های انقلاب اسلامی، دوره 7، شماره 27، ص 44-27.
دبیرخانه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی (1392)، نقشه‌ مهندسی فرهنگی.
دهقانی، سیدجلال (1386)، گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور در سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد، دانش سیاسی، دوره 3، شماره 5، ص 98-67.
رهبری، مهدی؛ میثم بلباسی و سیدمحمد جواد قربی (1394)، هویت ملی در سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش ج.ا. ایران، مطالعات ملی، دوره 16، شماره 1، ص 66-45.
رجایی، فرهنگ (1385)، مشکله هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، نشر نی.
روی، پل (1382)، معمای امنیت اجتماعی، ترجمه منیژه نویدنیا. مطالعات راهبردی، دوره 6، شماره‌ 3، ص 709-685.
زهیری، علیرضا (1389)، جمهوری اسلامی و مسئله هویت ملی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
سروش، عبدالکریم (1370)، سه فرهنگ: در رازدانی و روشن‌فکری و دین‌داری، نشر صراط.
سریع‌القلم، محمود (1386)، پارادوکس هویت در ایران: تقابل لیبرالیسم و اسلام، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
سریع‌القلم، محمود (1386)، فرهنگ سیاسی ایرانیان، نشر سمت.
شایگان، داریوش (1380)، افسون‌زدگی جدید: هویت چهل‌تکه و تفکر سیال، ترجمه فاطمه ولیانی، نشر پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
عباس‌زاده مرزبالی، مجید (1399)، نهاد آموزش‌وپرورش و ضرورت اتخاذ سیاست هویتی جامع به منظور تقویت هویت ملی در ایران. علوم سیاسی، دوره 16، شماره 50، ص 77-57.
لقمان‌نیا، مهدی و خامسان، احمد (1389)، جایگاه هویت در نظام آموزش‌وپرورش ایران، تحقیقات فرهنگی، دوره 2، شماره 2، ص 171-147.
میراحمدی، منصور و شیری، اکرم (1388)، عدالت سیاسی در گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی، علوم سیاسی، دوره 12، شماره 48، ص 89-63.
مقصودی، مجتبی (1391)، هویت و همبستگی ملی در نظام آموزشی ایران، تمدن ایرانی.
مرشدی‌زاد، علی (1387)، نمادها و آیین‌ها در ایران پس از انقلاب و نقش آن‌ها در همبستگی ملی، مطالعات ملی، دوره 9، شماره 4، ص 98-73.
مطهری، مرتضی (بی‌تا). بیانات درباره‌ چهارشنبه‌سوری و نوروز. https://www.youtube.com/watch?v=B9OENv-WUSU
Alexander, J. C. (2004), Toward a Theory of Cultural Trauma. In J. C. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen, N. J. Smelser, & P. Sztompka (Eds.), Cultural Trauma and Collective Identity (pp. 1- 30). University of California Press.
Berry, J. W., & Sam, D. L. (2014), Multicultural societies. In V. Benet-Martínez & Y.-Y. Hong (Eds.), The Oxford handbook of multicultural identity (pp. 97–117). Oxford University Press.
Brewer, M. B. (2001), Ingroup identification and intergroup conflict: When does ingroup love become outgroup hate? In R. D. Ashmore, L. Jussim, & D. Wilder (Eds.), Social identity, intergroup conflict, and conflict reduction (pp. 17–41). Oxford University Press.
Bruder, M., Fischer, A., & Manstead, A. S. R. (2014), Social appraisal as a cause of collective emotions. In C. von Scheve & M. Salmela (Eds.), Collective emotions: Perspectives from psychology, philosophy, and sociology (pp. 141–155). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199659180.003.0010
Duckitt, J. (2003), Prejudice and intergroup hostility. In D. O. Sears, L. Huddy, & R. Jervis (Eds.), Oxford handbook of political psychology (pp. 559–600). Oxford University Press.
Eyerman, R. (2004), Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity. In C. Alexander, R. Eyerman, B. Giesen, N. J. Smelser, & P. Sztompka (Eds.), Cultural Trauma and Collective Identity (pp.60-111). University of California Press.
Farsoun, S, K., & Mashayekhi, Mehrdad. (2005), Introduction: Iran’s Political Culture.  In S. K. Farsoun & M. Mashayekhi (Eds.), Political Culture in the Islamic Republic (pp. 80-92). Routledge.
Huynh, Q.-L., Nguyen, A.-M. T. D., & Benet-Martínez, V. (2011), Bicultural identity integration. In S. J. Schwartz, K. Luyckx, & V. L. Vignoles (Eds.), Handbook of identity theory and research (pp. 827–843). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1- 4419-7988-9_35
Korostelina, K. V. (2007), Social Identity and Conflict: Structures, Dynamics, and Implications. Palgrave Macmillan.
Klandermans, B. (2003), Collective Political Action. In S. O. David, H. Leonie, & J. Robert (Eds.), Oxford Handbook of Political Psychology (pp. 670-710), Oxford University Press.
Klandermans, B., & van Stekelenburg, J. (2013), Social movements and the dynamics of collective action. In L. Huddy, D. O. Sears, & J. S. Levy (Eds.), The Oxford handbook of political psychology (pp. 774–811). Oxford University Press.
Lüders, A., Jonas, E., Fritsche, I., & Agroskin, D. (2016), Between the lines of us and them: Identity threat, anxious uncertainty, and reactive in-group affirmation: How can antisocial outcomes be prevented? In S. McKeown, R. Haji, & N. Ferguson (Eds.), Understanding peace and conflict through social identity theory: Contemporary global perspectives (pp. 33–53). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29869-6_3
Mackie, D. M., Maitner, A. T., & Smith, E. R. (2016), Intergroup emotions theory. In T. D. Nelson (Ed.), Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination (pp. 149–174). Psychology Press.
Major, B., & O’Brien, L. T. (2005), The Social Psychology of Stigma. Annual review psychology, 56(Feb). 393-421. http://doi.org/ 10.1146/annurev.psych.56.091103.070137.
Mitchell, D. (2019), The cycle of insecurity: reassessing the security dilemma as a conflict analysis tool. Peace and Conflict Studies, 26(2), 1 – 25.
Muldoon, O. T., Lowe, R. D., & Schmid, K. (2016), Identity and psychological health. In S. McKeown, R. Haji, & N. Ferguson (Eds.), Understanding peace and conflict through social identity theory: Contemporary global perspectives (pp. 135–144). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29869-6_9
Martiny, S. E., & Rubin, M. (2016), Towards a clearer understanding of social identity theory's self-esteem hypothesis. In S. McKeown, R. Haji, & N. Ferguson (Eds.), Understanding peace and conflict through social identity theory: Contemporary global perspectives (pp. 19–32). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29869-6_2
Otten, S., Sassenberg, K., & Kessler, T. (2009), Intergroup Relations: The role of motivation and emotion. Psychology Press.
Ozolina, Z. (2016), Societal Security. Zinatne.
Persian Gulf Facebook Channel, [Thumbnail with link attachedhttp]. //m.facebook.com/Persian.Gulf/?tsid=0.84258504654280848&source=result
Routledge, C. (2016), Nostalgia: A psychological resource. Routledge/Taylor & Francis Group.
Roe, P. (2002), Misperception and ethnic conflict: Transylvania’s societal security dilemma. Review of International Studies, 28, 57–74.
Roe, P. (2005), Ethnic Violence and the Societal Security Dilemma. Routledge.
Saleh, A. (Ed.) (2012), Iran’s National Identity Problematic. [Special issue]. The Sphere of Politics (Sfera Politicii), 4(170), pp.50-59.
Saleh, A. (2010), Broadening the Concept of Security: Identity and Societal Security. Geopolitics Quarterly, 6(4), 228-241.
Sazdovski, A. (2015), Nation-building Under the Societal Security Dilemma: the Case of Macedonia. Journal of Regional Security, 10(1), 53–78.
Smith, E. R., & Mackie, D. M. (2015), Dynamics of group-based emotions: Insights from intergroup emotions theory. Emotion Review, 7(4), 349–354. https://doi.org/10.1177/1754073915590614
Searle-White, J. (2001). The Psychology of Nationalism. Palgrave Macmillan.
Schwartz, S. J., Vignoles, V. L., Brown, R., & Zagefka, H. (2014), The identity dynamics of acculturation and multiculturalism: Situating acculturation in context. In V. Benet-Martínez & Y. Y. Hong (Eds.), The Oxford handbook of multicultural identity (pp. 57–93). Oxford University Press.
Sanchez, D. T., Shih, M. J., & Wilton, L. S. (2014), Exploring the identity autonomy perspective (IAP): An integrative theoretical approach to multicultural and multiracial identity. In V. Benet-Martínez & Y.-Y. Hong (Eds.), The Oxford handbook of multicultural identity (pp. 139–159). Oxford University Press.
Tang, S. (2010), The security dilemma and ethnic conflict: toward a dynamic and integrative theory of ethnic conflict. Review of International Studies, 37, 511–536. doi:10.1017/S0260210510000616
Tenbrink, T. (2015), Cognitive Discourse Analysis: Accessing cognitive representations and processes through language data. Language and Cognition, 7(1), PP. 98-137. https://doi.org/10.1017/langcog.2014.19
 
Vedder, P., & Phinney, J. S. (2014), Identity formation in bicultural youth: A developmental perspective. In V. Benet-Martínez & Y.-Y. Hong (Eds.), The Oxford handbook of multicultural identity (pp. 335–354). Oxford University Press.
Van Dijk, T. A. (1990), Social cognition and discourse. In H. Giles & W. P. Robinson (Eds.), Handbook of language and social psychology (pp. 163–183). John Wiley & Sons.
Yzerbyt, V., Dumont, M., Mathieu, B., Gordijn, E., & Wigboldus, D. (2006), Social comparison and group-based emotions. In S. Guimond (Ed.), Social comparison and social psychology: Understanding cognition, intergroup relations, and culture (pp. 174–205). Cambridge University Press.