شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گرایش جامعه‌شناسی سیاسی) دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی و تحلیل اهمیت- عملکرد، ابتدا موانع موجود در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران احصا شده و در گام بعد، پس از انجام نوزده مصاحبه با مسئولان، فعالان و متخصصان حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری و تکمیل پرسشنامه‌های خاص تحلیل اهمیت- عملکرد، میزان اهمیت و عملکرد این موانع در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. موانع «تحریم و شرطی‏ شدن اقتصاد»، «فساد اداری»، «کم‌رنگ‏ بودن شفافیت»، «ضعف دولت الکترونیک»، «اقتصاد متکی به نفت»، «مسئله خصوصی‌سازی و رقابت‌پذیری»، «کاهش جمعیت و بسته‏ شدن پنجره جمعیتی» و «نظام بودجه‌ریزی معیوب» به ترتیب بیش از سایر موارد مورد توجه تصمیم‌گیران بوده‌اند. همچنین بر اساس تحلیل و ارزیابی شکاف میان اهمیت و عملکرد موانع، لازم است موانع «عوام‌گرایی سیاسی»، «تورم قوانین»، «کاهش سرمایه اجتماعی» و «ضعف در نظام برنامه‌ریزی» به ترتیب در اولویت مسئولان اجرایی کشور قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritizing governance challenges in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • ali salehnia 1
  • Reza Ahmadi 2
1 isu university
چکیده [English]

In this study, using the method of documentary studies and significance-performance analysis 1, first the existing obstacles in the governance of the Islamic Republic of Iran are counted and in the next step, after nineteen interviews with officials, activists and experts in the field of governance and policy making and completing special analysis questionnaires. Significance - Performance, the importance and performance of these obstacles in the governance of the Islamic Republic of Iran have been studied and evaluated. Barriers such as "Sanctioning and Conditioning the Economy", "Corruption", "Lack of Transparency", "Weak e-Government", "Oil-Based Economy", "Privatization and Competitiveness", "Population Reduction and Window Closure" "Demographic" and "Defective budgeting system" have been considered by decision makers more than other cases, respectively. Also, based on the analysis and evaluation of the gap between the importance and function of obstacles, it is necessary to prioritize the obstacles of "political populism", "Accumulation of laws", "reduction of social capital" and "weakness in the planning system" respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance Challenges
  • Islamic Republic of Iran
  • Governance
  • Significance-Performance Analysis
ابراهیم‌زاده، عیسی و زارع، محمد (1393)، «تحلیلی بر سرمایه اجتماعی از منظر میزان آگاهی و اعتماد شهروندان به مسئولان اجرایی مطالعه موردی: منطقه سه زاهدان»، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 4(13)، 1-18.
ابوالفتحی، محمد و قنبری، لقمان (1398)، «بررسی موانع و راهکارهای تحقق حکمرانی خوب در ایران با تأکید بر سرمایه اجتماعی در سطح کلان»، فصلنامه پژوهش‌های راهبردی سیاست، 8(59)، 9-41.
اطاعت، جواد (1399)، «مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه فقهای شیعه»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 17(63)، 67-94.
خامنه‌ای، سیدعلی (1389)، «بیانات در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی؛ با موضوع الگوی اسلامی- ایرانىِ پیشرفت»، منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ایمد‌ظله‌العالی، قابل دسترسی در: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664
امام خامنه‌ای، سیدعلی (1393)، «بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان»، منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ایمد‌ظله‌العالی، قابل دسترسی در:  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=27985
امیرپور، فرهاد (1396)، چالش‌های اجرای اصول حکمرانی خوب در نظام استخدامی صنعت نفت و گاز، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس فارابی.
ایمانی‌نژاد، محمدباقر (1397)، شناسایی و اولویت‌بندی الزامات رقابتی راهبرد تولید برای صادرات در صنعت داروهای گیاهی (به‌منظور تحقق سیاست دهم اقتصاد مقاومتی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).
دوله، فاطمه؛ سیف‌اللهی، سیف الله و زنجانی، حبیب الله (1398)، «مطالعه زمینه‌ها و موانع شکل‌گیری حکمرانی خوب در ایران معاصر»، فصلنامه علوم اجتماعی، 11(45)، 123-154.
ذاکری، محمد؛ اسدی، اسماعیل و لطفی، هادی (1395)، «تبیین الگوی جانشین پروری مدیران در حکومت علوی بر اساس نهج البلاغه»، پژوهشنامه نهج البلاغه، 4(15)، 59-78.
سمیعی اصفهانی، علیرضا (1398)، «درآمدی نظری بر مفهوم، ماهیت و عملکرد پوپولیسم»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 16(60)، 62-85.
شفقی، مریم (1392)، «کنش گفتاری «وعده» و «وعده در گفتمان سیاسی»، فصلنامه جستارهای زبانی، 4(14)، 141-158.
فولادی، محمد (1398)، «تحلیلی بر تغییر و تحولات جمعیتی در ایران؛ با تأکید بر فرصت طلایی پنجره جمعیتی»، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، 11(39)، 43-60.
قلی‌پور، حسین و رازینی، روح‌الله (1395)، «تحلیل مؤلفه‌های خط‌مشی تحول علوم انسانی با استفاده از رویکرد تحلیل اهمیت-عملکرد»، مطالعات راهبردی بسیج، 19(70)، 41-70.
نعمت‌الهی، عباس (1398)، چالش‌های پیش روی حکمرانی و مدیریت کلانشهری، تهران: زرنوشت.
Almedom, A. M. (2005), “Social capital and mental health: An interdisciplinary review of primary evidence”, Social science & medicine, 61(5), 943-964.‏
Amorim, M., & Saghezchi, F. B. (2015), “Exploring Opportunities to Improve Retail Store Quality Using RSQS”, In International Conference on Exploring Services Science (pp. 340-350). Springer, Cham.
Ayios, A., Jeurissen, R., Manning, P., & Spence, L. J. (2014), “Social capital: a review from an ethics perspective”, Business Ethics: A European Review, 23(1), 108-124.‏
Azzopardi, E., & Nash, R. (2013), “A critical evaluation of importance–performance analysis”, Tourism management, 35, 222-233.
Beunen, R., & Van Assche, K. (2021), “Steering in Governance: Evolutionary Perspectives”, Politics and Governance, 9(2), 365-368.‏
Brown, D. (2005), “Electronic government and public administration”, International Review of Administrative Sciences, 71(2), 241-254.‏
Chen, Z. (2021), “Building National Governance, Global Governance and the World Order”, In Chinese Perspectives on Global Governance and China (pp. 104-114), Leiden: Brill.
Eggertsson, T. (2005), Imperfect institutions: possibilities and limits of reform, Michigan: University of Michigan Press.
Ellickson, R. (1991), Order without law. How neighbors settle disputes, Cambridge: Harvard University Press.
Eskildsen, J. K., & Kristensen, K. (2006), “Enhancing importance-performance analysis”, International Journal of Productivity and Performance Management, 55(1), 40-60.‏
Ewulum, B. (2021), “Decriminalization of Child Labour Disguised as House Helping In Nigeria”, Law and Social Justice Review, 2(1).
Fjelde, H. (2020), “Political party strength and electoral violence”, Journal of Peace Research, 57(1), 140-155.‏
Guillen, L., Coromina, L., & Saris, W. E. (2011), “Measurement of social participation and its place in social capital theory”, Social Indicators Research, 100(2), 331-350.‏
Hawkins, K. A., Carlin, R. E., Littvay, L., & Kaltwasser, C. R. (2018), The ideational approach to populism: Concept, theory, and analysis, Oxfordshire: Routledge.‏
Hellerstein, J. K., & Neumark, D. (2020), “Social Capital, Networks, and Economic Wellbeing”, The Future of Children, 30(1), 127-152.‏
Ilan, J. (2013), “Street social capital in the liquid city”, Ethnography, 14(1), 3-24.‏
Khan, H. A. (2017), Globalization and the challenges of public administration: Governance, human resources management, leadership, ethics, e-governance and sustainability in the 21st century, Berlin: Springer.‏
Klesner, J. L. (2007), “Social capital and political participation in Latin America: evidence from Argentina, Chile, Mexico, and Peru”, Latin American research review, 1-32.‏
Kudo, H. (2019), “Death of Open Data? How Open Data has been realising and/or not realising Open Government”, In Central and Eastern European e| Dem and e| Gov Days 2021: Conference Proceedings (pp. 481-493), Wien: Facultas Verlags-und Buchhandels AG (Österreichische Computer Gesellschaft)
Martilla, J. A., & James, J. C. (1977), “Importance-performance analysis”, Journal of marketing, 41(1), 77-79.
Mashreque, M. S., & Rahman, M. A. (2015), “Governance and Public Policy: An Overview”, YPSA-Young Power in Social Action, 5(1), 191-201.‏
Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017), “Snowball sampling: A purposeful method of sampling in qualitative research”, Strides in Development of Medical Education, 14(3), 1-6.
North, D. C. (2005), Understanding the process of economic change, Princeton: Princeton University Press.
OECD. (2009), Government at a Glance 2009, Paris: OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/ 9789264075061-en.
Ogura, T. (2006), “Electronic government and surveillance-oriented society”, In Theorizing surveillance (pp. 284-309). Willan.
Oliver, R. L. (2010), Satisfaction: A behavioral perspective on the consumer, Oxfordshire:  Routledge.‏
Phadermrod, B., Crowder, R. M., & Wills, G. B. (2019), “Importance-performance analysis based SWOT analysis”, International Journal of Information Management, 44, 194-203.‏
Puspitasari, E. (2017), The World Bank’s influences on the Political Economy of Geothermal Liberalization under President Susilo Bambang Yudhoyono Administration, Doctoral dissertation, Universitas Airlangga.‏
Putnam, R. D. (1995), “Bowling alone: America's declining social capital”, Journal of Democracy, 6(1), 65-78.‏
Radzi, M. S. R., Tajudin, M. M., Musa, N. C., & Rose, R. M. (2021), “The Importance of Governance in Digital Transformation: A Case Study of e-CRM Implementation in a Malaysian Petrochemicals Company”, International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE), 13(1), 257-267.
Rewizorski, M. (2019), “Running away from Weltschmerz: global governance and a double challenge for thefuture of multilateralism”, International Organisations Research Journal, 14(4).‏
Slothuus, R., & Bisgaard, M. (2021), “How political parties shape public opinion in the real world”, American Journal of Political Science, 65(4), 896-911.‏
Tavits, M. (2006), “Making democracy work more? Exploring the linkage between social capital and government performance”, Political Research Quarterly, 59(2), 211-225.‏
Theresa, N. O. (2020), “Woman’s Protest and Liberation in Some Selected Igbo Novels”, Interdisciplinary Journal of African & Asian Studies (IJAAS), 6(1).‏
Torchiano, M., Fernández, D. M., Travassos, G. H., & de Mello, R. M. (2017), “Lessons learnt in conducting survey research”, In IEEE/ACM 5th International Workshop on Conducting Empirical Studies in Industry (CESI) (pp. 33-39). IEEE Computer Society.
Van Assche, K., Beunen, R., & Duineveld, M. (2013), Evolutionary governance theory: An introduction, Berlin: Springer.‏
Wu, Z. (2021), “The Impact of Global Governance on National Governance”, In Chinese Perspectives on Global Governance and China (pp. 94-103). Leiden: Brill.