فناوری زنجیره قالب‌ها‌ و مسئله‌ مشروعیت دولت‌ مدرن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی‌ سیاسی‌، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد علوم‌ و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد برق‌ و مخابرات‌، دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف

3 استاد جامعه‌شناسی، دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، واحد علوم‌ و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

فناوری بلاک‏چین (زنجیره‌ قالب‌ها) یکی‌ از نوظهورترین‌‌ و یکی‌ از چالش‌برانگیزترین‌ فناوری‌های اطلاعاتی‌- ارتباطی‌ جدید از نظر سیاسی بوده‌ است‌. ساختار زنجیره قالب‌ها‌ به‌گونه‌ای است که دست‏ کم به‌صورت نظری‌ می‌تواند برخی‌ از کارکردها و قابلیت‌های دولت‌ها را تحت‌الشعاع‌ قرار داده و در نتیجه، مشروعیت‌ آنها را به‌ چالش‌ بکشد. این فناوری دارای ویژگی‌هایی است که می‌تواند با توانمندسازی بیش‌ از پیش‌ دولت‌ها یا کمک‌ به‌ فرایندهای تقویت‌ نمایندگی‌ دموکراتیک‌، به عاملی‌ مشروعیت‌بخش‌ بدل شده یا حداقل‌ از بحران‌ مشروعیت‌ دولت‌ها بکاهد. در این‌ مقاله‌ با تفکیک‌‌ دو رویکرد اصلی‌ پیرامون رابطه‌ میان‌ سیاست‌ و زنجیره قالب‌ها‌ (تکنو- سیاست‌ زنجیره قالب‌ها‌)، تلاش‌ می‌کنیم‌ آثار احتمالی‌ این‌ فناوری را بر مشروعیت‌ دولت‌‏های مدرن‌ در چهار عرصه حاکمیت‌، اعتماد سیاسی‌، کارامدی و دموکراسی‌ به‌ بحث‌ بگذاریم‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Block Chain Technology and the Question of the Legitimacy of the Modern State

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hassani 1
  • Mohammad Reza Aref 2
  • Baqer Sarukhani 3
1
2
3
چکیده [English]

Blockchain technology has been one of the most emerging and one of the most politically challenging new information-communication technologies. The structure of the Blockchain is such that it can at least theoretically overshadow some of the functions and capabilities of governments and, as a result, challenge their legitimacy. This technology has features that can become a factor of legitimacy or at least reduce the crisis of legitimacy of states by further empowering governments or assisting in the processes of strengthening democratic representation. In this article, we try to discuss the possible effects of this technology on the legitimacy of modern governments in the four areas of governance, political trust, efficiency, and democracy, by separating the two main approaches to the relationship between politics and the chain of forms (techno-politics: the chain of forms)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • Legitimacy
  • Crisis of Legitimacy
  • Government
  • Crypto-Anarchism
  • Crypto-Institutionalism
بشیریه، حسین (1381)، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی، تهران: نشر نگاه معاصر.
بشیریه، حسین (1398)، از این‌جا تا ناکجا: دیباچه‌ای بر آسیب‌شناسی سیاسی، تهران: نشر نی.
پای، لوسین و دیگران (۱۳۸۰)، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعة سیاسی، ترجمة غلامرضا خواجه سروی، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
تورن، آلن (1396)، پارادایم جدید، ترجمۀ سلمان صادقی‌زاده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
چول هان، بیونگ (۱۳۹۸)، جامعة فرسودگی، جامعة شفافیت، ترجمة محمد معماریان، تهران: نشر ترجمان.
خلیلی، رضا (۱۳۹۹)، کارامدی نظام سیاسی: مفاهیم و رویکردها، در کتاب: پورسعید، فرزاد (ویراستار) کارامدی نظام سیاسی، تهران: انتشارات پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
دلوز، ژیل و دیگران (1385)، بازگشت به آینده، ترجمۀ رضا نجف‌زاده، تهران: انتشارات گام نو.
رانسیر، ژاک (1396)، دموکراسی علیه دموکراسی‌ها، در کتاب: آگامبن و دیگران، وضعیت دموکراسی، ترجمۀ محمدرضا شیخی، تهران: نشر گام نو.
شواب، کلاوس (۱۳۹۶)، انقلاب صنعتی چهارم، ترجمة فرزان مجیدفر و دیگران، تهران: انتشارات برتراندیشان.
فوکویاما، فرانسیس (1398)، هویت، ترجمه ابراهیم افشار زنجانی، تهران: نشر کویر.
فیرحی، داود (1390)، دین و دولت در عصر مدرن (دولت، مشارکت و مشروعیت)، تهران: انتشارات رخداد نو، جلد دوم.
کاستلز، مانوئل (1393)، شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت، ترجمۀ مجتبی قلی‌پور، تهران: نشر مرکز.
کاستلز، مانوئل (1397)، تئوری شبکه‌ای قدرت: گفتارهایی در باب سیاست جامعۀ اطلاعاتی، گردآوری و ترجمۀ مجتبی قلی‌پور، تهران: انتشارات آذرخش.
کاستلز، مانوئل (1398)، قدرت ارتباطات، ترجمۀ حسین بصیریان جهرمی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کاستلز، مانوئل (1399)، گسست: بحران لیبرال دموکراسی، ترجمۀ مجتبی قلی‌پور، تهران: انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی.
کاستلز، مانوئل (۱۴۰۰)، کهکشان اینترنت: تأملاتی در باب اینترنت، کسب‏وکار و جامعه، ترجمة حیدر شهریاری، تهران: پژوهشکدة مطالعات راهبردی.
کاستلز، مانوئل و اینس، مارتین (1384)، گفت‌وگوهایی با مانوئل کاستلز، ترجمۀ حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی، تهران: نشر نی.
لیپست، سیمور مارتین (خرداد و تیر 1374) مشروعیت و کارامدی، ترجمۀ رضا زبیب، فرهنگ توسعه، شمارۀ 18.
لینچ، مایکل پاتریک (۱۳۹۸)، اینترنت ما: اطلاعات زیاد و فهم کم در عصر کلان‏داده، ترجمة حامد قدیری، تهران: نشر اسم.
واروفاکیس، یانیس (1397)، حرف‌هایی با دخترم دربارۀ اقتصاد: تاریخ مختصر سرمایه‌داری، ترجمۀ فرهاد اکبرزاده، تهران: نشر بان.
وینسنت، اندرو (1376)، نظریه‌های دولت، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
هابرماس، یورگن (1380)، بحران مشروعیت: تئوری دولت سرمایه‌داری مدرن، ترجمۀ جهانگیر معینی، تهران: گام نو.
هراری، یووال نوح (۱۳۹۷)، ۲۱ درس برای قرن ۲۱، ترجمة سودابه قیصری، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه.
هراری، یووال نوح (۱۳۹۷)، انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده، ترجمة زهرا عالی، تهران: فرهنگ نشر نو.
Al Barghuthi, Nedaa B et al (2019), State of Art of the Effectiveness in Adopting Blockchain Technology: UAE Survey Study, DOI: 10.1109/ITT48889.2019.9075108
Al-Saqaf, Walid & Seidler, Nicolas (2017), Blockchain technology for social impact: opportunities and challenges ahead, JOURNAL OF CYBER POLICY, https://doi.org/10.1080/23738871.2017.1400084
Antonopoulos, A. (2014), Bitcoin Security Model: Trust by Computation. O'Reilly- Radar. Retrieved from http://radar.oreilly.com/2014/02/bitcoin-security-model-trust-by-computation.html.
Atzori, Marcella (2017), Blockchain Technology and Decentralized Governance: is the State Still Necessary? Journal of Governance and Regulation, 6(1), 45-62. http://dx.doi.org/10.22495/jgr_v6_i1_p5
Balwit, Avital (2018), Liquid democracy could help answer Europe’s legitimacy crisis, Available online at: https://demtech.chathamhouse.org/liquid-democracy-could-help-answer-europes-legitimacy-crisis/
Becker, Moritz & Bodo, Balazs (2021), Trust in blockchain-based systems, Internet Policy Review, 10(2). https://doi.org/10.14763/2021.2.1555
Bogost, Ian (2017), Cryptocurrency Might be a Path to Authoritarianism, Available online at: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2017/05/blockchain-of command/528543/
Brinkmann, M & Heine, M (2019), Can Blockchain Leverage for New Public Governance? A Conceptual Analysis on Process Level. In Proceedings of the 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2019), Melbourne, VIC, Australia, April 3-5, 2019, https://doi.org/10.1145/3326365.3326409
Casino, F; Dasaklis, T & Patsakis, C (2019), A systematic literature review of blockchain-based applications: Current status, classification and open issues, Telematics and Informatics, 36: 55–81.
De filippi, Primavera; Mannan, Morshed & Reijers, Wessel (2020), Blockchain as a confidence machine: The problem of trust & challenges of governance, Technology in Society 62, 101284.
Fretwell, Luke (2019), Liquid democracy: Blockchains and governance in the post nation-state era, Available online at: https://govfresh.com/2019/01/liquid-democracy-blockchains-and-governance-in-the-post-nation-state-era/
Garrett, R. Kelly (2006), 'Protest in an Information Society: a review of literature on social movements and new ICTs', Information, Communication & Society, 9: 2, 202- 224
Husain, Seyed Omer (2020), (De)coding a technopolity: Tethering the civic blockchain to political transformation, Wageningen, 14 May 2020.
Jun, MyungSan (2018), Blockchain Government - a next form of infrastructure for the twenty-first century, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (2018), 4:7, DOI: 10.1186/s40852-018-0086-3
Jun, MyungSan (2018), Blockchain Government - a next form of infrastructure for the twenty-first century, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (2018), 4:7, DOI: 10.1186/s40852-018-0086-3
Lu-Romeo, Teresa (2021), Democracy for the 21st Century: Using Blockchain to Revitalize Our Governments, Available online at: https://harvardtechnologyreview.com/2021/08/18/democracy-for-the-21st-century-using-blockchain-to-revitalize-our-governments/
Magnuson, William (2020), Blockchain Democracy: Technology, Law and the Rule of the Crowd, Cambridge University Press.
Owen, Taylor (2015), Disruptive Power:  The Crisis of the State in the Digital Age, Oxford University Press.
Payne, Alex (2013), “Bitcoin, Magical Thinking, and Political Ideology”, Available online at: https://medium.com/@al3x/bitcoin-magical-thinking-and-political-ideology-16181afce143
Raycraft, Rachel & Lannquist, Ashley (2020), Blockchain alone can't prevent crime, but these 5 use cases can help tackle government corruption, Available online at: https://www.weforum.org/agenda/2020/07/5-ways-blockchain-could-help-tackle-government-corruption/
Raycraft, Rachel & Lannquist, Ashley (2020), Blockchain alone can't prevent crime, but these 5 use cases can help tackle government corruption, Available online at: https://www.weforum.org/agenda/2020/07/5-ways-blockchain-could-help-tackle-government-corruption/
Reinsberg, Bernhard (2021), Fully-automated liberalism? Blockchain technology and international cooperation in an anarchic world, International Theory, 13(2), 287-313. doi:10.1017/S1752971920000305
Shiener, Dominik (2015), Liquid Democracy: True Democracy for the 21st Century, Available online at: https://medium.com/organizer-sandbox/liquid-democracy-true-democracy-for-the-21st-century-7c66f5e53b6f
Swartz, Lana (2017), Blockchain Dreams: Imagining Techno-Economic Alternatives After Bitcoin, in: Manuel Castells et al (2017), Another Economy is Possible: Culture and Economy in a Time of Crisis, Polity Press.
Willial, Mark (2014), Bitcoin Could Evolve Into An Existential Threat Worthy Of A Science Fiction Movie, Available online at: https://www.businessinsider.com/bitcoin-sovereign-attack-2014-2
Ziolkowska, Katarzyna (2021), Distributing authority – state sovereignty in the age of blockchain, International Review of Law, Computers & Technology, DOI: 10.1080/13600869.2021.1885108
Zwitter, Andrej & Hazenberg, Jelles (2020), Decentralized Network Governance: Blockchain Technology and the Future of Regulation, Available online at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2020.00012/full