راهبرد دفاع ملی؛ درس‌هایی از پایان جنگ تحمیلی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، نمونه‌ عالی و عملی تهدید امنیت ملی و دفاع همه‌جانبه از آن است. پرسش اصلی این است که این جنگ، به ویژه پایان آن چه تجارب و درس‌هایی برای دفاع ملی دارد؟ فرضیه تحقیق این است که جنگ تحمیلی و چگونگی پایان آن نشان می‌دهد برای دفاع از کشور و تأمین اهداف و منافع ملی باید راهبردی متوازن با توجه به اهداف و توان‌‌مندی‌ها و ترکیبی درست و دقیق از عناصر و مؤلفه‌های قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشت. چهار الگوی نگرش همه‌جانبه، عمل تخصصی؛ اصالت قدرت ملی و ضرورت قدرت بین‌‌المللی؛ شناخت عالمانه، تصمیم‌گیری آگاهانه و عمل مشتاقانه؛ و ارزش‌مندی دفاع، ضد ارزش بودن جنگ می‌توانند درس‌های جنگ تحمیلی برای دفاع ملی ایران باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National defence strategy: lessons from end of imposed war

نویسنده [English]

  • Mahmood Yazdanfam
چکیده [English]

the imposed war of Iraq against Iran is an ideal type of real national security threat and national defence. The main question is that: what lessons and experiences  we can learn from imposed war, especially it’s end, to use in  national defence? The hypothesis claims that imposed war and it’s end shows we need an even strategy based on goals and capabilities, and an accurate composition of military, political, economic and social power components. The lessons we can learn from imposed war are: comprehensive attitude, expert agency, national power and international power, expert knowledge, rational decision making and enthusiastic action, to value defence and avoid war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : imposed war
  • national defence
  • national security
  • strategy
  • Intelligent Power