سیاست چین در مناقشه هسته‌ای ایران و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

استدلال اصلی این مقاله آن است که دو عنصر اصلی شکل‌دهنده به سیاست خارجی چین در مورد مناقشه هسته‌ای ایران عبارتند از مناسبات میان پکن و واشنگتن و بحث امنیت انرژی چین. در این راستا، به نظر می‌رسد تا کنون ایجاد توازن میان خواسته‌های تهران و واشنگتن، استراتژی اصلی چین در برخورد با مناقشه هسته‌ای ایران بوده است. پکن با اتخاذ این استراتژی، سعی در ایجاد توازن میان احتیاجات تجاری و تکنولوژیک خود به آمریکا از یک سو و نیاز به ایران در زمینه انرژی از سوی دیگر دارد. البته در این میان، بحث مسائل استراتژیکی و ژئوپلیتیکی نیز وجود دارد که در این تحقیق، در حد ضرورت به این موارد نیز اشاره خواهد شد. علاوه بر این، چشم‌اندازی نیز در مورد آینده برخورد چین با مناقشه مورد بحث ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

China policy toward Iran nuclear dispute and effective factors on it

نویسندگان [English]

  • Ahmad Soltaninejad
  • Mostafa Zahrani
  • Mehdi Shapoori
چکیده [English]

Abstract Since the beginning of the Iranian nuclear dispute, China has been one of the influential actors in this quarrel. Therefore, understanding the policy of the country about this conflict is an important matter. This essay deals with this subject. Its main argument is that China's need to both: innovative technologies and economic markets of America's, and the Iran's energy and its geopolitical and geostrategic position. In such condition, China in its policies regarding the conflict, try to balancing the demands of main parties of this dispute.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Iran nuclear dispute
  • China strategy
  • balance of demands
  • China and U.S. relations