چشم‌انداز قدرت نرم هند؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

چکیده

امروزه اهمیت قدرت نرم، به واسطه روند گسترش‌یافته جهانی‌شدن و کاهش روزافزون نقش قدرت سخت در روابط بین‌الملل، بیش از پیش برای دست‌یابی به اهداف سیاست خارجی هر کشور نمایان گشته است. کشور هند به واسطه برخورداری از تاریخ و تمدن چند هزار ساله و وجود فرهنگ‌ها و ادیان متفاوت، پتانسیل بالقوه‌ای برای دست‌یابی به قدرت نرم دارد که در قالب سیاست خارجی، ارزش‌های سیاسی و فرهنگ این کشور تجلی پیدا نموده است. این مقاله سعی دارد فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی هند را برای دست‌یابی افزون‌تر به قدرت نرم، که در راستای دست‌یابی به اهداف ملی این کشور خواهد بود، بازگو نماید.

کلیدواژه‌ها