چشم‌انداز قدرت نرم هند؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

چکیده

امروزه اهمیت قدرت نرم، به واسطه روند گسترش‌یافته جهانی‌شدن و کاهش روزافزون نقش قدرت سخت در روابط بین‌الملل، بیش از پیش برای دست‌یابی به اهداف سیاست خارجی هر کشور نمایان گشته است. کشور هند به واسطه برخورداری از تاریخ و تمدن چند هزار ساله و وجود فرهنگ‌ها و ادیان متفاوت، پتانسیل بالقوه‌ای برای دست‌یابی به قدرت نرم دارد که در قالب سیاست خارجی، ارزش‌های سیاسی و فرهنگ این کشور تجلی پیدا نموده است. این مقاله سعی دارد فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی هند را برای دست‌یابی افزون‌تر به قدرت نرم، که در راستای دست‌یابی به اهداف ملی این کشور خواهد بود، بازگو نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prospect of India's soft power: opportunities and challenges

نویسندگان [English]

  • Davood Aghaee
  • Mahmoud Hoseini
چکیده [English]

Abstract Today the importance of soft power, since of the developed process of globalization and rapid reduction of the role of hard power peered. In the international relations, more than before in order to access foreign policy targets of each country. The country of India since of enjoying history and civilization of several thousand years old, and the existence of different religions and cultures have had a potential for accessing soft power which has manifested in the form of foreign policy, political values and culture of this country. This article attempts to tell again about chances and also challenges which India is facing, in order to ever more access to soft power which would be in order to gain access to national goals of this country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Soft power
  • India
  • Foreign Policy
  • opportunities
  • Challenges