عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)

2 پژوهشگر روابط بین‏ الملل، دانشگاه بین‏المللی امام خمینی (ره)

چکیده

بر اساس یافته‏های این مقاله، شورای حقوق بشر همواره تلاش کرده است مواضع صریحی در مورد اقدامات جنایتکارانه و ضد حقوق بشری اسرائیل اتخاذ کند و وظیفه قانونی خود را بدون ملاحظات سیاسی و فشار قدرت‏ها و لابی حامی اسرائیل، به انجام رسانده است. با وجود این، به علت سیاست‏زدگی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اقدامات و فعالیت‏های این شورا، تأثیر چندا‏نی بر رفتارهای ضد حقوق بشری رژیم اسرائیل نداشته است. آراء منفی یا ممتنع برخی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر نیز با حساسیتی که در مورد اهمیت رعایت حقوق بشر از خود نشان می‏دهند، ناسازگار است.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات