سرمایه اجتماعی ایرانیان در آئینه مذاکرات هسته‏ ای و برجام

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‏ شناسی فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نوشتار حاضر، برجام را از منظر سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می‏دهد. در این راستا، تلاش خواهد شد از رویدادها و روندهای مشاهده‏شده در جامعه ایرانی در ارتباط با مذاکرات هسته‏ای و برجام، به‏مثابه شاخص‏هایی برای ترسیم وضعیت کنونی سرمایه اجتماعی در ایران بهره گرفته شود. همچنین، نقش برخی کارکردهای آشکار و پنهان مذاکرات هسته‏ای و دستیابی به برجام، سازوکار تصمیم‏گیری در داخل نظام سیاسی ایران، اعلام مواضع گروه‏های مرجع و نیز مشارکت شهروندان در مباحث مربوطه در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.The Iranian Social Capital in light of the JCPOA

نویسنده [English]

  • saeed sadeghi jegheh
چکیده [English]

The paper intends to analyze the Iranian social capital in light of the JCPOA. Therefore, all events and trends observed in Iran after conclusion of the JCPOA are assumed as indicators for demonstrating the Iranian social capital. In this way, some implicit and explicit functions of the nuclear talks, the process of decision making in Iran, role of reference groups and citizens with respect to the talks that can strengthen or weaken the Iranian social capital are analyzed in this paper.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • JCPOA
  • Social Capital
  • Institutional Confidence
  • Social cohesion