تحولات اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به واقعیت‌ها و روندهای جاری در عربستان سعودی، چه تغییراتی در توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی این کشور قابل انتظار است. فرضیه مقاله این است که وضع موجود در ساختار اقتصادی عربستان حداقل در کوتاه‏مدت تداوم یافته و وابستگی اقتصادی و سیاسی دولت به رانت نفت قطع نخواهد شد. دولت سعودی از درآمدهای نفتی هم برای رفاه عمومی و هم کسب مشروعیت و ثبات سیاسی خویش بهره می‌برد. عده‌ای از مقامات سعودی معتقدند با ادامه وضع موجود، هم رفاه ملی و هم ثبات سیاسی کشور در آینده‌ای نه چندان دور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین، لازم است شرایط گذار به یک اقتصاد متنوع و رقابتی را فراهم کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Developments and Political Stability in Saudi Arabia

نویسنده [English]

  • Abdullah Ghanbarlou
.
چکیده [English]

 The paper intends to answer this question: given the current facts and realities in Saudi Arabia, which changes are probable in the field of economic development and political stability of the country? The author assumes that the in the short term the current economic situation will go on and the government’s dependency on oil will not be aborted. The Saudi government enjoys the oil revenues for the public well-being as well as gaining legitimacy and political stability. However, some of its officials are of the view that with should the status quo continue, both the national well-being and political stability will be at risk in the near future. Therefore, it is the time to transiting into a competitive and economy together with a variety.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saudi Arabia
  • Rentierism
  • 2030 Prospect
  • Oil Addiction
  • Structural Balance
استیگلتیز، جوزف (1384) جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، چاپ سوم، تهران: نشر نی.
بشیریه، حسین (1378) تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم: لیبرالیسم و محافظه‌کاری، تهران: نشر نی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (اسفند 1398) «خصوصی‌سازی شرکت نفت آرامکو و اثر آن بر اقتصاد عربستان» گزارش تحقیقاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، کد موضوعی: 310، ش مسلسل 14741.
Al-Khatteeb, Luay (December 30, 2015) “Saudi Arabia's Economic Time Bomb” Brookings, Retrieved December 18, 20016, From: www.brookings.edu/opinions/saudi-arabias-economic-time-bomb/.
Beblawi, Hazem (1987) “The Rentier State in the Arab World” Hazem Beblawi and Giacomo Luciani, eds., The Rentier State, London: Croom Helm.
Chaudhry, Kiren Aziz (1997) The Price of Wealth: Economies and Institutions in the Middle East, Ithaca: Cornell University Press.
Cypher, James M. and James L. Dietz (1997) The Process of Economic Development, London: Routledge.
Evans, Peter (1995) Embedded Autonomy, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Hegazy, Amgad (2015) “Economic Diversification in Saudi Arabia: The Past, the Present and the Way Forward” Ahmed Al-Darwish et al, eds., Saudi Arabia: Tackling Emerging Economic Challenges to Sustain Growth, Washington, DC: International Monetary Fund.
House, Karen Elliott (2012) On Saudi Arabia: Its People, Past, Religion, Fault Lines-and Future, New York: Alfred A.Knopf.
KAMCO Research (April 2016) “Saudi Arabia's Vision 2030-Key Highlights” KAMCO Research, Retrieved January 4, 2017, from: http://mec.biz/term/uploads/1NP1I_Kamco-26-04-2016.pdf.
Knowledge@Wharton (May 18, 2016) “Will a New Vision for Saudi Arabia Work?” The Knowledge@Wharton Network, Retrieved December 23, 2016, from: http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/will-new-vision-saudi-arabia-work/.
Luciani, Giacomo (2005) “From Private Sector to National Bourgeoisie Saudi Arabian Business” Paul Aarts and Gerd Nonneman, eds., Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society, Foreign Affairs, London: Hurst & Company.
New Climate Institute (2015) “10th Development Plan Saudi Arabia (2015-2019)” New Climate, Policy Database, Retrieved January 5, 2017, from: http://climatepolicydatabase.org/index.php?title=10th_Development_Plan_Saudi_Arabia_(2015-2019).
Niblock, Tim and Monica Malik (2007) The Political Economy of Saudi Arabia, London & New York: Routledge.
Rashad, Narwa and Katie Paul (May 3, 2016) “Saudi Plans New Labor Scheme to Cut Unemployment” Reuters, Retrieved January 3, 2017, from: www.reuters.com/article/us-saudi-plan-labour-idUSKCN0XU1IK.
Rueschemeyer, Dietrich and Peter Evans (1985) “The State and Economic Transformation: Towards and Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention” Peter Evans et al, eds., Bringing the State Back In, New York: Cambridge University Press.
Saudi Gazette (April 26, 2016) “Full Text of Saudi Arabia's Vision 2030” Saudi Gazette, Saudi Arabia, Retrieved January 4, 2017, from: http://saudigazette.com.sa/saudi-arabia/full-text-saudi-arabias-vision-2030/.
The Economist (April 30, 2016) “Vision or Mirage?: Saudi Arabia's Post-oil Future” The Economist, Retrieved January 3, 2017, from: http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21697673-bold-promises-bold-young-prince-they-will-be-hard-keep-saudi-arabias.