تأثیر تروریسم بر راهبرد اتحادیه اروپا در غرب آسیا (یادداشت راهبردی)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران

چکیده

نویسنده این نوشتار معتقد است تروریسم به ابرچالشی برای اتحادیه اروپایی تبدیل شده؛ ابرچالشی که متأثر از بحران‌های غرب آسیا و برآمدن افراط‌گرایی و تروریسم در این منطقه است و اتحادیه اروپا را به این نتیجه رسانیده که ‌باید در راهبرد پیشین منطقه‌ای خود در قبال غرب آسیا و شمال آفریقا تجدیدنظر کرده و راهبردی مطابق با واقعیت‌ها و شرایط جدید این منطقه در دستورکار قرار دهد. بررسی این راهبرد جدید و پیامدهای آن برای منطقه، محورهای اصلی این یادداشت را تشکیل می‌دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • YASER NOOR ALIVAND
چکیده [English]

.

یادداشت راهبردی فاقد فهرست منابع است
یادداشت راهبردی فاقد فهرست منابع است
The strategic note does not have a sources
The strategic note does not have a sources