پراکنش فضایی مشارکت در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

جغرافیای انتخابات به عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی به مطالعه الگوهای فضایی توزیع قدرت در قالب روابط متقابل جغرافیا (فضا)، انتخابات و قدرت می‌پردازد. بر این پایه، پژوهش و خوانش عوامل مؤثر بر پراکَنش فضایی مشارکت و انتخابات از دیرباز در حوزه این گرایش قرار داشته‌است. داده‌ها و یافته‌های مرتبط با برگزاری انتخابات نشان می‌دهند طیف گسترده‌ای از عوامل در ترجیحات مؤثر بر پراکَنش فضایی مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران اثر گذارده‌اند. برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور نشان داد پیروزی گفتمان اعتدال‌گرایی در برابر گفتمان اصول‌گراییِ مستقر، برایند طیف از عوامل محیطی (زمانی و مکانی) و نوعی وحدت ‏رویه در استقبال از گفتمانی است که هر هشت سال یکبار در فرهنگ سیاسی و به تبع، در نظام سیاسی کشور مسلط می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-Spatial Distribution of Public Presence in the Eleventh Presidential Election

نویسنده [English]

  • morad kaviani rad
چکیده [English]

Electoral geography as a branch of political geography studies spatial patterns of power distribution in the framework of interrelated relations among geography (space), elections and power. Data and findings related to the elections show that various factors have played a role in people’s preferences affecting spatial distribution of presence in presidential elections. The eleventh presidential elections in Iran showed that victory of the moderation discourse against the fundamentalism discourse is a balance between different environmental (temporal and spatial) factors. It is also a kind of unified positive reaction toward a discourse that dominates the political culture and accordingly the political system of the country every eight year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geography of Elections
  • voting preferences
  • the Eleventh Presidential Elections