انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پرسش اصلی مقاله حاضر این است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم چه تأثیری بر ثبات سیاسی کشور داشته و الزامات دولت یازدهم برای افزایش ثبات سیاسی کشور چیست. برای پاسخ، ابتدا بر اساس سازوکارهای نظریه محرومیت نسبی، تأثیر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بر ثبات سیاسی کشور تحلیل شده است. سپس مهم‌ترین شعارها و برنامه‌های دولت یازدهم به عنوان متغیرهای مستقل احصا شده و با تحلیل تجربی آنها علل اصلی ثبات سیاسی در مطالعه بین کشوری شناسایی شده است. نتایج پژوهش نشان داد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، شرایط مطلوب اما موقتی برای ثبات سیاسی کشور ایجاد کرده و حفظ یا افزایش آن مستلزم توجه دولت به حاکمیت قانون، کنترل فساد، کارآمدی حکومت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و سودمندی اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-Eleventh Iranian Presidential Election and its Political Stability

نویسنده [English]

  • abdolmahmood mohammadi lord
چکیده [English]

The effect of the eleventh presidential elections on the political stability of Iran is discussed in this essay. To find the answer, at first, the effect of this election is analyzed based on the relative deprivation theory. Then, the most prominent programs and promises of this government are mentioned as independent variants. Studies showed that this mentioned election has brought a favorable but an unstable and short- time condition for the political stability of the country. This status can be prolonged by the government’s attention to the rule of law, control of corruption, government effectiveness, developing private sector, and cost effectiveness.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Election
  • Eleventh government
  • Political stability
  • Relative deprivation
  • comparative method