تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات راهبردی (شماره‌های 46- 62)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی وضعیت مقالات فصلنامه «مطالعات راهبردی» است. روش پژوهش تحلیل استنادی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و نرم‌افزار اکسل 2010 استفاده شد. بررسی‌ها نشان داد در سال‌های مورد بررسی (17 شماره)، در مجموع 123 مقاله منتشر شده که کل مقاله‌ها تألیفی و به زبان فارسی بوده است. 33 عنوان مقاله به صورت گروهی و مابقی به شکل فردی ارائه شده است. مجموع کل استنادات 4023 و میانگین استناد برای هر مقاله و هر شماره، به ترتیب 70/32 و 64/236 استناد است. کتاب‌ها با 2100 استناد و مقالات نشریات با 1224 استناد بالاتر از سایر منابع قرار گرفتند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Eesa Zareie
  • nayere khodad shahri