دولت و استعاره امانت در مردم‌سالاری دینی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مدعای این نوشتار آن است که استعاره امانت می‌تواند ظرائف دولت و قدرت در منظومه اسلامی و مردم‏سالاری دینی را نشان دهد. با امانت‌پنداری دولت و قدرت و استخراج وجوه شباهت‌ها بین امانت و امانت‌داری در امور مادی یا معنوی از یک سو و با قدرت و دولت و دولت‌مردان از سوی دیگر، سرشت قدرت و دولت در اسلام نشان داده می‌شود. امانت‏داری در وجه عام آن ارزش مطلق فرامکانی، فرازمانی و فرانسلی و اصل غیر قابل تعطیل و استثناناپذیر در اسلام است. امانت یکی از مفاهیم کاربردی در تحقق مردم‌سالاری دینی و حکم‌رانی خوب و سیاست سالم در جمهوری اسلامی است و با عملیاتی‌شدن آن در دو وجه حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان در مباحث مختلف، از جمله انتخابات در قالب رأی‌دهندگان و امانت‏داری آن رأی توسط مسئولان از سوی رهبری، افق جدیدی در تولید سرمایه اجتماعی و سیاسی و امنیت روانی در ایران و سیاست سالم گشوده شده است. در این نوشتار، امانت در سه وجه آن و در تعاملات شش‌گانه و در دو محور امانت‌دهنده و امانت‌گیرنده نظام‌مند شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

State and the metaphor of trusteeship in religious democracy

نویسنده [English]

  • Ebrahim Barzegar
چکیده [English]

This article argues that the metaphor of trusteeship can elaborate the meaning of state and power in Islamic system and religious democracy. The concept of state and power as a kind of trust could help to extract the similarities among trusteeship in its general concept and the state, power and statesmanship. Author argues that this way, he could explain the nature of power and state in Islam. He argues that trusteeship in its general concept has a Trans temporal and Trans local and Trans generational value, which is not suspendable in Islam. Trust is a practical concept in accomplishment of religious democracy and good governance in Islamic republic and its feasibility among rulers and ruled people in different aspects as in elections could strengthen social and political capital and psychological security in Iran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • political system
  • trilateral political system in Islam
  • metaphor of trusteeship
  • Religious Democracy
  • Islamic state
  • political power in Islam