مردم‌سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه مردم‌سالاری و امنیت ملی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته است. جلوگیری از آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان در بسیاری از کشورهای کمترتوسعه‌یافته، با توجیه امنیت ملی و همچنین تأثیر ناگوار مردم‌سالاری نوپا بر امنیت ملی در برخی کشورهای خاورمیانه، انگیزه اصلی این بررسی است. دراین مقاله با روشی کارکردی- سیستمی، نشان داده می‌شود که مردم‌سالاری و نهادهای مدنی برآمده ازآن، می‌توانند با تصحیح و تسهیل جریان داده‌ها، تطبیق برون‌دادها با درون‌دادهای سیستم سیاسی، کارکرد مناسب فرایندها و بازخورد های سیستم و هماهنگی سیستم سیاسی با اجزا و محیط کارکردی، به افزایش ضریب امنیت ملی کمک‌کنند. این امراز طریق کارکردهایی چون ایجاد انسجام اجتماعی، افزایش ظرفیت سیاسی، افزایش مشروعیت، کمک به تکمیل فرایند ملت‌سازی، تطبیق گفتمان نخبگان با گفتمان جامعه و غیره، صورت می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Democracy and national security in less-developed nations

نویسنده [English]

  • Alireza Rahimi
چکیده [English]

This article tries to review the relation between democracy and national security in less-developed nations. Since there are some limits on civil and political freedoms in less-developed countries in the name of national security, and democracy has had some unpleasant impacts on national security in these kinds of nations, author tries to analyze this issue.  This article shows that democracy and civil institutions of democratic system can correct and facilitate the flow of data, match outputs and inputs in political system, and coordinate components of political system with its functional environment, and help to increase national security factors. This occurs through functions like making social cohesion, increasing political capacity, increasing the legitimacy of system, positive effects on nation building process, and adapting elites discourse with social discourse.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • national security
  • Democracy
  • Civil Society
  • legitimacy
  • political capacity