صلح مردم‌سالارانه در اندیشه مردم‌سالاری دینی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

سئوال اصلی مقاله حاضر این است که چگونه حکومت‌های مردم‏سالار دینی می‌توانند به واسطه ساختار و ویژگی‌های نظام سیاسی به صلح‌طلبی در عرصه سیاست خارجی گرایش یابند؟ در پاسخ، استدلال شده که در این نوع مردم‏سالاری‌ها، صلح‌طلبی از دو مسیر امکان تحقق دارد. مسیر اول تعالیم دینی است که بر اساس آن اصل صلح یا خودداری از جنگ غیر از موارد دفاع محوریت می‌یابد. مسیر دوم نیز نقش پررنگ نهادهای مردم‏سالار در این نوع حکومت‌هاست که باعث می‌شود حکومت به خاطر حفاظت از منافع مردم ـآنچنان که در خواسته‌های آزادانه مردم نمود می‌یابدـ از اقدامات نظامی تهاجمی خودداری کرده و جنگ را به شرایط اضطراری دفاعی محدود کند. به منظور تبیین گویاتر قضیه به الگوی صلح‌طلبی مردم‌سالاری دینی در تجربه جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Democratic peace in the idea of religious democracyDemocratic peace in the idea of religious demo cracy

نویسنده [English]

  • Abdollah Ghanbarloo
چکیده [English]

The main question of this article is that “how religious democracies could move toward peaceful foreign policy?” Author in response, argues that in this kind of democracy peace seeking is feasible through tow processes. The first process is through religious teachings that confirms and emphasizes on peace or refusal of war. The second process is through democratic institutions that restrict war to emergency situations. Author case studies these claims in Islamic Republic of Iran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • democratic peace
  • Defensive war
  • Religious Democracy
  • Islamic Republic of Iran