نقش سازمان‌های اطلاعاتی در مردم‌سالاری دینی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نقش اطلاعات در کشورداری یکی از موضوعات اساسی در مطالعات اطلاعاتی و علوم سیاسی است. مقاله حاضر، با تمرکز بر نقش اطلاعات در مردم‌سالاری دینی به عنوان یکی از اشکال دولت مدرن، اقدام به واکاوی جایگاه اطلاعات در این نوع نظام سیاسی کرده است. نویسندگان مدعی‌اند که اطلاعات در نظام‌های مردم‌سالار دینی ابزاری در خدمت تشخیص مصلحت و تثبیت رویه‌ها، قواعد و ارزش‌های نظام مردم‌سالارند. از سوی دیگر، برآنند که کارکرد و نقش سازمان‌های اطلاعاتی در نظام‌های مردم‌سالار دینی و غیر دینی تفاوتی با یکدیگر ندارد. البته، از نظر آنان محدودیت‌ها و رویه‌های نظارت بر اطلاعات در مردم‌سالاری‌های دینی بیشتر از مردم‌سالاری‌های غیر دینی است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Intelligence agencies in religious democracy

نویسندگان [English]

  • Mahdy Mirmohammadi
  • Abdolmahmood Mahammadi lurd
چکیده [English]

The role of Intelligence in statecraft is one of the main issues of Intelligence studies and political science. This article with a focus on the role of intelligence in religious democracy as a kind of modern state, tries to distinguish the status of intelligence in this system. Authors argue that intelligence is a tool of expediency diagnosis and a tool of religious democratic rules consolidation. They also claim that there is no difference in intelligence functions among religious and non-religious democracies. Albeit, they argue, limiting rules and intelligence control practices in religious democracies are more that non-religious ones.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Democracy
  • Religious Democracy
  • non- religious democracy
  • Expediency diagnosis
  • Democracy consolidation