موازنه و ثبات دوسطحی در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه؛ پیامدها بر امنیت و منافع ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مقاله بررسی مفاهیم موازنه و ثبات در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه و تهدیدها و منافع متبادر از آن برای ایران است. ازنظر نویسنده، مسکو با توجه‏ به منابع محدود خود و پویایی‌های منطقه به‌ویژه امکان سرریز سریع بی‌ثباتی‌ها و تهدیدها از این جغرافیا به مناطق مجاور و عرصه بین‌الملل، تأمین منافع بلندمدت خود در خاورمیانه را در گرو برقراری موازنه و ثبات راهبردی در دو سطح می‌داند. موازنه‌گری با آمریکا و مساعدت به روابط متوازن بین قدرت‌های منطقه‌ دو اصل موازنه در سطح منطقه‌ای هستند که روسیه آنها را در راستای هدف کلان ایجاد ثبات راهبردی دنبال می‌کند. هرچند همکاری با آمریکا در سطح کلان سیاست موازنه و ثبات روسیه در مفهوم حکومت‌مداری جهانی محدودیت‌هایی برای ایران ایجاد می‌کند، اما برخی ابعاد آن از جمله بازدارندگی در برابر رفتارهای بی‌ثبات‌ساز آمریکا و متحدان آن در راستای منافع تهران است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


نوری، علیرضا (پاییز 1397)، "ایران و روسیه در جغرافیای‌سیاسی جدید غرب آسیا؛ مهار بی‌ثباتی و روندسازی". فصلنامه امنیت‌پژوهی. 63: 67-39.
نوری، علیرضا و سویشنیکووا، یولیا (1395)، "ائتلاف تاکتیکی ایران و روسیه در خاورمیانه جدید؛ ابعاد و بایسته‌ها". در «مجموعه مقالات اولین کنفرانس امنیتی تهران: نظم امنیتی منطقه‌ای در غرب آسیا (جلد دوم)». انتشارات ابرار معاصر تهران. ص‌ص 182-167.
Acton, James M. (2013), "Reclaiming Strategic Stability" in Strategic Stability - Contending Interpretations by Elbridge A. Colby and Michael S. Gerson. U.S. Army War College Press. 117-146.
Albaret, Mélanie et al. (2014), "A Twenty-First Century Concert of Powers; Promoting Great Power Multilateralism for the Post-Transatlantic Era". A Part of the Project "The PostTransatlantic Age: A Twenty-First Century Concert of Powers". Peace Research Institute Frankfurt (PRIF).
Baev, Pavel K. (2015), “Russia as Opportunist or Spoiler in the Middle East?”. The International Spectator. 50(2): 8–21.
Colby, Elbridge (2013), "Defining Strategic Stability: Reconciling Stability and Deterrence" in Strategic Stability - Contending Interpretations by Elbridge A. Colby and Michael S. Gerson. U.S. Army War College Press. 47-84.
Foerster, Schuyler (August 2018), "Structural Change in Europe: Implications for Strategic Stability". The USAF Institute for National Security Studies (INSS). INSS Strategic Paper.
Greenstock, Jeremy S. (2017), “Is This Russia’s Moment in the Middle East?”. Asian Affairs, 48(3): 419–427.
Jones, Bruce (January 2019), "The New Geopolitics of the Middle East: America’s Role in a Changing Region". BrooKings InterView. The Brookings Institution. 1-35.
Karaganov, Sergey (2018), "The new Cold War and the emerging Greater Eurasia". Journal of Eurasian Studies. 9(2): 85-93.
Kirasirova, Masha (2018), Russia’s Foreign Policy in the Middle East. Mediterranean Politics, 1–9.
Lukyanov, Fyodor (December 28, 2018), "Will US pullout from Syria increase risk of conflict with Russia?". Al-Monitor. [online] https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/12/russia-us-syria-trump-putin.html
National Security Strategy of the United States of America” (December 18, 2017). The White House Documents.
Nizameddin, Talal (2018), “Putin’s New Order in the Middle East” in Book Review by Kirasirova, Masha. Russia’s Foreign Policy in the Middle East. Mediterranean Politics, 1–9.
Perthes, Volker (2018), "Conflict and Realignment in the Middle East". Survival. 60(3): 95–104.
Platte, James E. & Robinson, Todd (June 2018), "Views of Strategic Stability and of Deterrence in the Asia Pacific". USAF Center for Strategic Deterrence Studies. Research Paper.
Sotirović, Vladislav B. (October 21, 2017), "The Great Powers and Global Politics". global-politics.eu. [online] http://global-politics.eu/great-powers-global-politics/
Stepanova, Ekaterina (2018), "Russia and Conflicts in the Middle East: Regionalisation and Implications for the West". The International Spectator. 1–23.
Sutter, Robert (February 27, 2018), "How the United States Influences Russia-China Relations". The National Bureau of Asian Research. [online] https://www.nbr.org/publication/how-the-united-states-influences-russia-china-relations/
Trenin, Dmitri (2018), What is Russia up to in the Middle East? in Book Review by Kirasirova, Masha. Russia’s Foreign Policy in the Middle East. Mediterranean Politics, 1–9.
Walton, C. Dale & S. Gray, Colin (2013), "The Geopolitics of Strategic Stability: Looking Beyond Cold Warriors and Nuclear Weapons" in Strategic Stability - Contending Interpretations by Elbridge A. Colby and Michael S. Gerson. U.S. Army War College Press. 85-116.
2019 Annual Forecast (December 3, 2018), Stratfor Enterprises. [online] https://worldview.stratfor.com/article/2019-annual-forecast-geopolitics-intelligence-global-risk
Абаев, Лев (Сентебря 13, 2016), "Ситуация в Сирии: экспертный взгляд". Российский институт стратегических исследований. [online] https://riss.ru/analitycs/33788/ (لف آبایف، وضعیت سوریه: نگاه کارشناسی)
"Argument: США разрушают мир и безопасность, но винят во всём Россию" (Мая 3, 2018). RT на русском. [online] https://russian.rt.com/inotv/2018-05-25/Argument-SSHA-razrushayut-mir-i (آمریکا صلح و منیت را نقض می‌کند، اما روسیه را مقصر می‌داند)
"Выход США из ДРСМД ударит по стратегической стабильности, заявил Рябков" (Февраля 7, 2019). РИА Новости. [online] https://ria.ru/20190207/1550516104.html (ریابکوف، خروج آمریکا از پیمان «آی‌ان‌اف» ضربه‌ای به ثبات راهبردی است، ریانوواستی)
"Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.)" (Ноября 30, 2016). Министерство иностранных дел Российской Федерации. [online] http://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (مفهوم سیاست خارجی روسیه، نوامبر 2016)
Нури, Алиреза (2018) "Иран и Россия; переход к новому порядку на Ближнем Востоке". в сборнике Иран и Россия на Ближнем Востоке. Издателство Вече. Москва. сс 112-147. (علیرضا نوری، "ایران و روسیه؛ گذار به نظم جدید در خاورمیانه" در «مجموعه مقالات ایران و روسیه در خاورمیانه». انتشارات وچه، مسکو)
"Путин: Россия и США должны взять лидерство в установлении мира в Сирии" (Июля 16, 2018). ТАСС. [online] https://tass.ru/politika/5378356 (پوتین: روسیه و آمریکا باید رهبری فرآیند صلح‌سازی در سوریه را به دست گیرند، تاس)