مفهوم و ماهیت قدرت منطقه‏ای

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

قدرت منطقه‏ای اگرچه ظاهراً به معنی قدرتمندترین دولت در سطح منطقه یا سیستم تابعه منطقه‏ای است، اما رسیدن به چنین موقعیتی در جهان امروز مستلزم رعایت قواعد ظریفی است که ریشه در اهمیت‏یافتن قدرت نرم دارد.تثبیت موقعیت هر دولت مدعی رهبری منطقه مستلزم پذیرش این نقش نه فقط از سوی دولت‏های منطقه، بلکه سایر بازیگران فرامنطقه‏ای ذی‏نفوذ در منطقه است کمک به تثبیت امنیت منطقه و فعالیت در راستای رونق‏دهی به فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه، دو نمونه از کارکردهای مهمی است که هر دولت مدعی رهبری منطقه ملزم به در دستور کار قرار‏دادن آنهاست. قدرت منطقه‏ای باید مروج و حامی اصول، قواعد و هنجارهایی باشد که هم در سطح منطقه مقبولیت دارند و هم در سطح سیستم بین‏الملل، متعارف شمرده  می‏شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Regional Power: Nature and Meaning

نویسنده [English]

  • Abdolah Ghanbarlu
چکیده [English]

Hearing the concept of regional power, we think of a state having the highest hard power in the region. But, today we are aware of the importance of soft power and some delicate rules to reach such a position. Any state claiming the leadership of the region or a Sub-regional System must be confirmed not only by the regional states but by the other trans-regional actors that have influence in the region. A regional power must help security establishment to facilitate and foster development process in the region. It must promote some principles, rules and norms which are accepted both in the region and in the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional power
  • Sub-regional System
  • Soft power
  • leadership
  • cooperation