تحول مفهوم شناسایی بین‏ المللی دولت‏ها، با تأکید بر شناسایی بین‏ المللی اوستیای جنوبی و آبخازیا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

حقوق‏دانان، معیارهایی برای شناسایی دولت‏ها و پذیرش آنها در عرصه روابط بین‏الملل معرفی کرده‏اند که از یک سو فاقد دقت مفهومی بوده و از طرف دیگر، در طول زمان، عناصری به آنها افزوده و کاسته شده است، به طوری که این مفهوم هیچگاه از مبنای حقوقی ثابتی برخوردار نبوده است. این مسأله در طول سال‏های پس از جنگ سرد و به ویژه در رابطه با شناسایی کوزوو توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه، به طور چشمگیری قابل ملاحظه است. پرسش اصلی مقاله این است که ابعاد تحول در مفهوم شناسایی بین‏المللی دولت‏ها کدامند؟ نویسنده در پاسخ مدعی است شناسایی به عنوان مفهومی که در پیوند تنگاتنگ با مفهوم حاکمیت قرار دارد، تحت تأثیر تحول مفهوم حاکمیت، از دو بعد مفهوم و معیار شناسایی، دچار تحول شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات