تحول مفهوم شناسایی بین‏ المللی دولت‏ها، با تأکید بر شناسایی بین‏ المللی اوستیای جنوبی و آبخازیا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

حقوق‏دانان، معیارهایی برای شناسایی دولت‏ها و پذیرش آنها در عرصه روابط بین‏الملل معرفی کرده‏اند که از یک سو فاقد دقت مفهومی بوده و از طرف دیگر، در طول زمان، عناصری به آنها افزوده و کاسته شده است، به طوری که این مفهوم هیچگاه از مبنای حقوقی ثابتی برخوردار نبوده است. این مسأله در طول سال‏های پس از جنگ سرد و به ویژه در رابطه با شناسایی کوزوو توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و اوستیای جنوبی و آبخازیا توسط روسیه، به طور چشمگیری قابل ملاحظه است. پرسش اصلی مقاله این است که ابعاد تحول در مفهوم شناسایی بین‏المللی دولت‏ها کدامند؟ نویسنده در پاسخ مدعی است شناسایی به عنوان مفهومی که در پیوند تنگاتنگ با مفهوم حاکمیت قرار دارد، تحت تأثیر تحول مفهوم حاکمیت، از دو بعد مفهوم و معیار شناسایی، دچار تحول شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evolution in the Concept of International Recognition of States: an Emphasis on the Recognition of South Ossetia and Abkhazia

نویسنده [English]

  • Tayebe Vaezi
چکیده [English]

Lawyers introduce some criterions for states recognition in international relations. But these criterions are not only incomplete, but also have changed over time. So, this concept has not had a stable law base. This weakness has been very noticeable after the cold war specially in the recognition of Kosovo by US and South Osetia and Ufgasia by Russia. The concept of recognition is in close relation to the concept of sovereignty. So, changes in the concept of the sovereignty have caused changes in the concept and criterions of the recognitions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Recognition
  • State
  • Sovereignty
  • South Osetia
  • Ufgasia