تحول تروریسم در روابط بین‏ الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تروریسم از جمله مفاهیم مناقشه‏برانگیز به هنگام تعریف و مطالعه علمی است و مطالعه آن در چارچوب بین رشته‏ای قرار می‏گیرد.به بیان دیگر، برای فهم و بررسی آن می‏بایست رویکرد بین رشته‏ای را استخدام کرد و آن را از دریچه علوم سیاسی ، روابط بین‏الملل، حقوق بین‏الملل ،روان‏شناسی ،جامعه‏‏شناسی و مانند آن نگریست.مقاله حاضر به چیستی و چگونگی تحول این مفهوم در روابط بین‏الملل می‏پردازد و برای این منظور، تحول عملی آن را در مناسبات بین‏المللی از قرن نوزدهم تا قرن حاضر بررسی می‏کند. این بررسی با هشت معیار انگیزه ،الگوی تحلیل، سازمان‏دهی، استراتژی، تاکتیک، اهداف، سلاح مورد استفاده و قربانیان صورت می‏گیرد و در نهایت‏، نویسنده را به این فرضیه رهنمون می‏سازد که مفهوم تروریسم در مرحله متأخر آن و در گذار به قرن بیست‏و‏یکم، از تروریسم بین‏المللی به تروریسم جهانی متحول شده و عامل این تحول، غیرسرزمینی‏شدن آن در روابط بین‏الملل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Evolution in Terrorism in international relations

نویسنده [English]

  • Farzad Poursaeed
چکیده [English]

Terrorism is one of the most debateful notions considering its definition. It is studied inter-disciplinarily. In other words, in studding terrorism, different fields like politics, international relations, international law, psychology, sociology and some others should be taken into account. This article discusses the nature and essence of terrorism and its evolution in international relations from 19th century to the present time. This study is done based on eight factors: stimulus, analysis pattern, organization, strategy, tactics, goals, weapons, and victims. The writer believes that in 21st century the international terrorism has changed to the global terrorism because it is territory-free now.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Terrorism
  • Globalization
  • Territory-free
  • neo-terrorism
  • Global Terrorism